Bedřich Štěpánek
348 Kč 278 Kč

Kniha sleduje Štěpánkovo rodinné zázemí a studium, jeho aktivity po vypuknutí první světové války a činnost v Maffii. Svým zapojením do odboje si vysloužil uznání předních představitelů mladého státu a v prvních dvou poválečných letech se podílel na ..

Americká stopa české Maffie
499 Kč 359 Kč

Edice zpřístupňuje archivní prameny dokumentující působení člena tzv. Maffie Bedřicha Štěpánka v úřadu československého vyslance ve Washingtonu v letech 1920–1923, jeho roztržku s pražským ministerstvem zahraničí vedoucí k jeho rezignaci a Štěpán ..

Přispět může každý
180 Kč 151 Kč

Edice je tvořena 40 dokumenty, které se vztahují k problematice vzniku a prvního roku fungování Národního fondu Masarykova. Její jádro představuje 21 zápisů vzešlých ze zasedání Sboru Národního fondu Masarykova. Fond byl založen v prosinci 1919 v sou ..

Jan Hálek: Americká stopa české Maffie
499 Kč 449 Kč

Československý vyslanec v USA Bedřich Štěpánek a kancléř prezidenta republiky Přemysl Šámal patří k neprávem opomíjeným osobnostem prvorepublikového Československa.