Veveří
122 Kč 85 Kč

Svazek č.91

Na 59 stranách osudy hradu a jeho pánů, 62 fotografií, 3 kresby a 2 fotorekonstrukce s podobou v minulosti, příběhy, jež se k místu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.

Freudenštejn - Firstenvald
86 Kč 60 Kč

Svazek č.72
Na 23 stranách procházka hrady a jejich minulostí, 21 fotografií, 4 kresby s podobou v dávnověku, příběhy, jež se k hradům váží, půdorysy a situace s popisky.

Zbirohy
86 Kč 60 Kč

Svazek č.22
Na 23 stranách procházka hradem a jeho minulostí, 25 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erbem stavitele.

Helfštejn
179 Kč 135 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Na 84 stranách dějiny hradu a osudy jeho majitelů, 88 fotografií, 2 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů se znaky stavitelů.

Brníčko
86 Kč 60 Kč

Svazek č.41
Na 23 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 20 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby některých z nich.

Bruntál
94 Kč 66 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Svazek č.8
Na 31 stranách osudy zámku a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 14 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k zámku váží, půdorys pro různá období s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby.

Cimburk
107 Kč 75 Kč

Svazek č.54
Na 43 stranách osudy hradu a jeho majitelů, 36 fotografií, 4 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jenž se k zámku váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.

Cvilín
114 Kč 81 Kč

Na 51 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 39 fotografií, 5 kreseb s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorysy s popisky, situace a seznam všech majitelů s jejich erby

Drahanovice
79 Kč 55 Kč

Svazek č.67
Na 15 stranách její osudy v běhu staletí, 10 fotografií, 2 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k tvrzi váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erbem pánů z Drahanovic.

Drahotuš
94 Kč 72 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Na 31 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 32 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.

Edelštejn
91 Kč 64 Kč

Svazek č.47
Na 27 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 21 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby stavitelů.

Frýdberk
79 Kč 55 Kč

Svazek č.15
Na 15 stranách jeho osudy v běhu staletí, 7 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jenž se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby nejvýznamnějších z nich.

Frýdek
98 Kč 69 Kč

Na 31 stranách osudy zámku a jeho pánů v průběhu staletí, 13 fotografií, 4 kresby s podobou v minulosti, příhy, jež se k zámku váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby nejvýznamnějších z nich.

Frývaldov
91 Kč 64 Kč

Svazek č.18
Na 27 stranách jeho osudy v běhu staletí, 12 fotografií, 5 kreseb s podobou v minulosti, příběhy, jež se k tvrzi, hradu a zámku váží, půdorys s popisky, situace, mapa okolí a seznam všech majitelů.

Gutštejn
94 Kč 70 Kč

Svazek č.90

Na 31 stranách osudy hradu a jeho pánů, 27 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a posloupnost majitelů.

Harasov
83 Kč 58 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Svazek č.76
Na 19 stranách popis místa, pokuso jeho začlenění do historie kraje, 18 fotografií a 2 kresby s podobou v minulosti, situace a půdorys.

Házmburk
102 Kč 71 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Svazek č.89

Na 39 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 47 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby některých z nich.

Hluboký
83 Kč 58 Kč

Svazek č.82
Na 19 stranách jeho osudy v běhu staletí, 12 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby nejvýznamnějších z nich.

Hrubý Rohozec
102 Kč 71 Kč

Svazek č. 97

Na 39 stranách osudy hradu a jeho pánů, 33 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k místu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.

Hukvaldy
134 Kč 95 Kč

Na 55 stranách dějiny hradu a osudy jeho majitelů, 36 fotografií, 8 kreseb s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky a situací hradu s Podzámčím a seznam všech majitelů s erby nejvýznačnějších z nich.

Humprecht
83 Kč 61 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Svazek č.11
Na 13 stranách jeho osudy v běhu staletí, 9 fotografií, 2 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k zámku váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erbem Černínů z Chudenic.

Janský Vrch
102 Kč 71 Kč

Na 31 stranách osudy hradu a zámku a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 10 fotografií, 6 kreseb s podobou v minulosti, příběhy, jenž se k zámku váží, půdorys pro různá období s popisky, dvě situace a seznam všech majitelů s erby nejvýznamnějších z nich.

Jeseník
83 Kč 58 Kč

Svazek č.96

Na 19 stranách popis zámečku s procházkou jeho dějinami, 12 fotografií, 2 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k zámku váží, půdorys a situace s popisky a seznam všech majitelů.

Kaltenštejn
83 Kč 58 Kč

Svazek č.16
Na 19 stranách jeho osudy v běhu staletí, 18 fotografií, 4 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jenž se k hradu váží, půdorys s popisky a seznam všech majitelů s erby nejvýznamnějších z nich.

Koberštejn
87 Kč 62 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Svazek č.49
Na 23 stranách procházka hradem a jeho minulostí, 21 fotografií, 4 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k místu váží, půdorys a situace s popisky.

Krasíkov
110 Kč 81 Kč

Na 47 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 48 fotografií, 3 kresby a 3 fotorekonstrukce s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.

Kvinburk
83 Kč 58 Kč

Svazek č.50
Na 19 stranách procházka hradem a jeho domnělou minulostí, 21 fotografií, 3 kresby s podobou v dávných dobách, příběh, jež se k hradu váže, půdorys a situace s popisky.
 

Leuchtenštejn
83 Kč 58 Kč

Svazek č.48
Na 19 stranách procházka hradem a jeho minulostí, 16 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys a situace s popisky a seznam všech majitelů.
 

Lichnice
98 Kč 70 Kč

Na 35 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 28 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby některých z nich.

Medlice
79 Kč 55 Kč

Svazek č.79
Na 15 stranách osudy hradu a hrádku a jejich pánů od počátku do zániku, 14 fotografií a kresba s podobou v minulosti, půdorysy obou, příběhy, jež se k nim váží, situace s popisky a seznam vlastníků.

Mnichovo Hradiště
98 Kč 72 Kč

Na 35 stranách osudy zámku a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 26 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k zámku váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.

Náměšť na Hané
94 Kč 66 Kč

Svazek č.36
Na 31 stranách osudy hradu, zámků a jejich pánů od počátku do dnešních dnů, 31 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu a zámkům váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.

Nový Hrad
93 Kč 65 Kč

Na 3I stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 30 fotografií, 4 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů se znaky některých z nich.

Nový Jičín
98 Kč 69 Kč

Svazek č.83
Na 35 stranách osudy hradu a zámku a jejich pánů od počátku do dnešních dnů, 30 fotografií, 3 kresby s podporou v minulosti, příběhy, jež se k zámku váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.

Olomouc
102 Kč 71 Kč

Na 39 stranách osudy hradu v době údělných knížat, 24 fotografií, 5 kreseb s podobou v minulosti, příběhy, jež se váží k hradu a městu, půdorys s popisky, situace a seznam knížecích a královských majitelů.

Oltářík
83 Kč 58 Kč

Svazek č.93

Na 19 stranách osudy hradu a jeho pánů, 23 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k místu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.

Pernštejn
138 Kč 97 Kč

Na 75 stranách dějiny hradu a osudy jeho majitelů, 79 fotografií, 5 kreseb s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů se znaky stavitelů.

Přimda
98 Kč 69 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Svazek č.86
Na 35 stranách osudy hradu a jeho pánů, 31 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k místu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.

Pyšolec
83 Kč 58 Kč

Svazek č.62
Na 19 stranách jeho osudy v běhu staletí, 13 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.

Rostislav Vojkovský: Aueršperk
79 Kč 71 Kč

Svazek č.61 Na 15 stranách osudy hradu a jeho majitelů, 11 fotografií a 3 kresby s podobou v minulosti, situace a půdorys.

Rostislav Vojkovský: Bělá
98 Kč 88 Kč

Svazek č.85 Na 35 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 28 fotografií, 2 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jenž se k zámku váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby některých z nich.

Rostislav Vojkovský - Bělá
98 Kč 69 Kč

Svazek č.85
Na 35 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 28 fotografií, 2 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jenž se k zámku váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby některých z nich.

Rostislav Vojkovský: Bouzov
102 Kč 91 Kč

Svazek č.9 Na 39 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 29 fotografií, 4 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, 4 půdorysy pro různá období s popisky a situací a seznam všech majitelů s erby nejvýznamnějších z nich.

Rostislav Vojkovský - Bouzov
102 Kč 71 Kč

Svazek č.9
Na 39 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 29 fotografií, 4 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, 4 půdorysy pro různá období s popisky a situací a seznam všech majitelů s erby nejvýznamnějších z nich.

Rostislav Vojkovský: Brníčko
86 Kč 77 Kč

Svazek č.41 Na 23 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 20 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby některých z nich.

Rostislav Vojkovský: Cimburk - U Městečka Trnávky
107 Kč 96 Kč

Svazek č.54 Na 43 stranách osudy hradu a jeho majitelů, 36 fotografií, 4 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jenž se k zámku váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.