Bioclean pH MÍNUS ProfiPOOL 1,3kg

Bioclean pH MÍNUS ProfiPOOL 1,3kg

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
ProfiPOOL pH MÍNUS je granulovaný přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení hodnoty pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 7,0–7,4. V tomto rozmezí je zajištěno optimální působení ostatních přípravků pro ošetření bazénové vody a tím její Celý popis
108 Kč
Partner: Bioclean

Skladem u partnera 5+ kusů

20.4.2021 - 21.4.2021 při doručení na adresu
Možnosti doručení
 

Zboží partnera Bioclean

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100046285037

Popis

ProfiPOOL pH MÍNUS je granulovaný přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení hodnoty pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 7,0–7,4. V tomto rozmezí je zajištěno optimální působení ostatních přípravků pro ošetření bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

Návod k použití:

ProfiPOOL pH MÍNUS sníží hodnotu pH o 0,1 při dávce 8 g/m3 (cca 1 vrchovatá polévková lžíce na 1000 l vody). Dávkování se provádí tak, že vypočítané množství potřebné pro dosažení hodnoty pH 7,2 se rozpustí v plastové nádobě s vodou a poté se rovnoměrně vlije do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH provádějte po dokonalém promíchání.

Nebezpečná látka:

hydrogensíran sodný (Index: 016–046–00-X; CAS: 7681–38–1).

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Skladování:

Skladujte na čistém, suchém,dobře větraném místě. Skladujte v původních obalech. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Doporučená teplota skladování je od +10ºC do +30ºC. Upozornění: Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem.

Záruční doba:

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek.

Balení:

1,3 kg