Stockmeier Lerasept FP 408 - skutečně bezoplachová alkoholová dezinfekce na povrchy a kuchyně, 750 ml

Stockmeier Lerasept FP 408 - skutečně bezoplachová alkoholová dezinfekce na povrchy a kuchyně, 750 ml

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Dezinfekce na povrchy. Bezoplachová a extrémně rychlá alkoholová dezinfekce. Za 15 sekund zničí bakterie, plísně i viry (proti HIV, HBV, HCV, chřipkové viry, koronaviry). Schválena také do potravinářství, neoplachuje se ani z povrchů určených pro potraviny, odpaří se. Vhodná pro ekologické provozy. Celý popis
356 Kč
Cena je uvedena včetně DPH.
332 Kč
Partner: Brimi

Skladem u partnera 5+ kusů

2.8.2021 - 4.8.2021 při doručení na adresu
Možnosti doručení
 

Zboží partnera Brimi

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100023848895

Popis

Extra rychlá dezinfekce, která současně leští. Určena do veřejných i potravinářských provozů.

Neředí se. Okamžitá dezinfekce ve spreji. Dezinfekční účinek během 15 sekund proti bakteriím, plísním i virům (HIV, HBV, HCV). Dezinfikované plochy mohou ihned po uschnutí přijít do kontaktu s potravinami. Omytí vodou není nutné. Vhodná varianta dezinfekce pro místa s čističkami odpadních vod (dezinfekce se neopláchne do jímky). Dezinfikuje, myje a odmašťuje bez vůně. Do potravinářského průmyslu i veřejné oblasti (PT2/PT4). Roztok se používá neředěný. Bezezbytku se odpaří a není nutné ho oplachovat vodou. Vhodný pro na všechny materiály odolné vůči alkoholu. Po odpaření nezůstávají žádné zbytkové látky přípravku. Dezinfekce je účinná také proti koronavirům. Ideální dezinfekce na zmrzlinové stroje a jiné kuchyňské náčiní. 

Lerasept® FP 408 – Alkoholický dezinfekční prostředek. Zcela alkoholová dezinfekce.

Lerasept® FP 408 je tekutý prostředek k desinfekci ploch pro rychlou a účinnou dezinfekci citlivých hladkých povrchů, všude tam, kde nutná rychlá a trvalá dezinfekce: Potravinářské podniky, nápojový průmysl, sanitární zařízení a jiné veřejné prostory.

Lerasept® FP 408 se v oblasti zpracování nebo manipulace s potravinami používá zejména k dezinfekci řezaček, balicích linek, plastových pádů, vah, nářezových zařízení, pracovních ploch (například v obchodě / kuchyni), zařízení atd.

Lerasept® FP 408 se v nápojovém průmyslu používá navíc k dezinfekci povrchů plniček, zavíracích strojů, korkových zavíračů a jiných strojů a zařízení odolných vůči alkoholu.

Lerasept® FP 408 má široké antimikrobilogické účinné spektrum a zcela se odpaří. Obsažené alkoholy působí hlavně denaturací buněčných proteinů a jiných buněčných složek. Díky tomuto nespecifickému účinnému mechanizmu se zamezuje rezistenci.

 Široké antimikrobiologické účinné spektrum.

 brání projevům rezistence.

 Beze zbytku se odpaří.

Doba aplikace pro Lerasept® FP 408 (20°C) podle evropských norem podle čištění:

Baktericidie – .proti bakteriím 15 sekund

Levurocidie - proti kvasinkám 15 sekund

Fungicidie – proti plísni 180 sekkund

Virucidie - proti virům 15 sekund

Lerasept® FP 408 se používá po předčištění v potravinářském-průmyslu, i v průmyslové a veřejné oblasti (PT2/PT4).

Roztok připravený k použití se používá neředěný. Bezezbytku se odpaří a není nutné ho oplachovat. Před kontaktem s potravinami je nutné zajistit, že se produkt zcela odpařil z ošetřených ploch.

Důležitými součástmi:

Propan-1-ol (35 g/100 g), Ethanol (25 g/100 g)

Snášenlivost materiálu: Kovy: V aplikačním roztoku vhodný pro na všechny materiály odolné vůči alkoholu, které se běžně používají v potravinářském průmyslu.

Plasty:V aplikačním roztoku vhodný pro CSM, EPDM, FPM, PE a PVC.

Jiné materiály: Vhodný na skleněné a keramické povrchy.

U všech ostatních materiálu je třeba provést předběžné pokusy na vhodných místech.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Varování

Obsahuje: Propan-1-ol (35 g/100 g), Ethanol (25 g/100 g) Varování. H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu.