Cheport LADI Plus čistící krém 5 l

Cheport LADI Plus čistící krém 5 l


Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner

Abrazivní čistící prostředek s vůní citronu. Přípravek je vhodný na čištění kuchyňských povrchů, hrnců, pánví, van a umyvadel. Celý popis

196
196 Kč Cena je uvedena včetně DPH.
Skladem 5+ kusů

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100020714218

Popis

Popis produktu

Tekutý čisticí písek s vysokou čisticí účinností

Abrazivní čistící prostředek s vůní citronu. Vhodný na čištění kuchyňských povrchů, hrnců, pánví, van a umyvadel.
Bez velké fyzické námahy umyje i silně ušpiněné povrchy, které nelze očistit běžným způsobem.

Návod na použití: Na hadřík nebo čištěný povrch nalijte potřebné množství přípravku a mechanicky odstraňte nečistotu. Nakonec opláchněte vodou.

 

Bezpečnostní upozornění:
 

  

       Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice.
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

» Bezpečnostní list

 


Parametry

Parametry produktu %1% %2%