Kiehl Dopomat Forte na silné nečistoty na podlahách v garážích a dílnách

Kiehl Dopomat Forte na silné nečistoty na podlahách v garážích a dílnách

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Čistič na silné mastnoty a nečistoty na podlahách, v garážích a dílnách. Pro úklidové stroje. Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze, nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Pro podlahy z betonu, pálených cihel v halách, dílnách, světlíky z drátěného skla, obklady a dlažby. Celý popis
1 216 Kč
Cena je uvedena včetně DPH.
Doprava zdarma
Partner: Brimi

Skladem u partnera 5 kusů

4.10.2021 - 6.10.2021 při doručení na adresu
Možnosti doručení
 

Zboží partnera Brimi

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100027813756

Popis

Dopomat-forte je vysoce účinný čistič na silné mastnoty a nečistoty na podlahách, v garážích. Vhodné pro úklidové stroje.

Silně alkalický prostředek. Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze, nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Pro podlahy z betonu, pálených cihel v průmyslových halách, dílnách, světlíky z drátěného skla, obklady a dlažby např. v podchodech, k čištění odpadových kontejnerů a popelnic. Nepoužívat na podlahové krytiny ošetřené emulzemi, linoleum, gumu nebo hliník.

Ředění: 100 ml k 10 litrům studené vody pro strojní automaty. 1 l k 10 l vody pro intenzivní čištění. pH koncentrátu 13, roztoku 11,5

Nebezpečí. Obsahuje: hydroxid sodný. Složení: Anionické tenzidy < 5%, neiontové tenzidy < 5%, fosfonáty < 5%, vodou ředitelná rozpouštědla, Inhibitor koroze, alkálie, Barviva. Nebezpečí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ /obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Před použitím si vždy přečtěte údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93