Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
0
měsíčně
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 885804

Real Green Clean Toalety 4x750 g

Real Green Clean Toalety 4x750 g

Biologicky odbouratelný prostředek na toalety Real Green Clean odstraňuje vodní kámen, rez, mýdlové a další usazeniny a poradí si i se zápachem. Jeho složení je založené na kyselině citronové a octové, které jsou přírodě vlastní. Celý popis
235 Kč
78,33 Kč/l
Zboží od: MALL
235 Kč
78,33 Kč/l
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již zítra na výdejním místě
27.3.2023 na vaší adrese

Popis

Real Green Toalety 4×750 g

Vlastnosti

  • Balení obsahuje 4 ks čisticího prostředku na toalety po 750 g
  • Biologicky odbouratelné z 89,6%
  • Obsahuje účinné kyseliny vyskytující se v přírodě – citronovou a octovou
  • Hustý gel působí nad i pod vodní hladinou
  • Účinný na rez, vodní kámen, usazeniny a zápach toalety
  • Používá se na běžnou údržbu toalety i jako prevence proti rzi a vodnímu kameni
  • Vhodný pro domácnosti s čističkami odpadních vod
  • Mějte na paměti, že správné dávkování čistících prostředků šetří Vaše náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí!


Upozornění: biocidní přípravek: NE
Návod k použití: Aplikujte nezbytně nutné množství přípravku na čištěnou plochu, nechte působit 5 – 10 minut a opláchněte. V případě silného znečištění prodlužte dobu působení nebo proces opakujte. Lze použít v potravinářství. Výrobek není určen na velkoplošné čištění. Správné dávkování šetří náklady a snižuje dopad na životní prostředí.
Skladování: Skladovat v dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Neskladujte společně s oxidačními činidly. Skladovat při teplotě + 5 až + 25 ° C.
Vyrobeno: ČR
Výrobce / distributor: Zenit, spol. s r .o.
Složení: neiontové povrchově aktivní látky méně než 5 %; organické kyseliny; parfém; voda.
Objem/obsah/hmotnost: 4 × 750 g
Předlékařská první pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS07 Dráždivé látky
Signální slovo: VAROVÁNÍ
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace:  P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P280 Používejte ochranné brýle. P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Technické parametry

Objem 4 × 750 g
Počet kusů v balení 4
Dezinfekce Ne
Zařazení – čistící prostředky WC

Odkazy