Při výběru vhodného hasicího přístroje je nutné přihlížet k třídám požárů především s ohledem na skupenství hořících látek. Dále je nutné se řídit vyhláškou o technických podmínkách požární ochrany staveb č.23/2008 Sb., která určuje minimální výkon (hasicí schopnost) hasicích přístrojů nutných k ochraně objektů před požárem. Je možné si pořídit výkonnější přístroj nebo také větší množství hasiva, než nařizuje zákon. Získáte vyšší bezpečnost proti požáru.

Zobrazit více

Třídy požáru

  • Třída A – Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím – papír, dřevo, textil. Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
  • Třída B – Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství – benzín, nafta, barvy, dehet, tuky, parafín. Hasicí přístroje pěnové a práškové.
  • Třída C – Požáry plynů – acetylen, vodík, metan, propan. Hasicí přístroje práškové a sněhové.
  • Třída D – Požár lehkých kovů (hořčík, slitiny hliníku) nebo alkalických kovů (lithium, sodík, draslík a další). Vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
  • Třída F – Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky)

Výběr hasicího přístroje

Rodinné domky

Musí být dle vyhlášky č 23/2008 Sb., vybaveny alespoň jedním hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 34A.

Nejvhodnější hasicí přístroj pro rodinné domky vzhledem k vlastnostem a rozsahu použití je práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg o hasicích schopnostech 34A, 233B, C.

Další možnou variantou je pak kombinace rozmístění několika hasicích přístrojů méně výkonných, u nichž součet hasicí schopnosti dosáhne alespoň 34 A.

Stavby garáží

Musí být vybaveny hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 183B ( B znamená třídu požárů hořlavých kapalin - např. benzin, alkohol, olej, barvy či asfalt).

Zde stačí pořídit si běžný hasicí přístroj, typ P6Te má hasicí schopnosti 21A, 183B, C. Samozřejmě lze použít stejný jako do domu o vyšší hasební schopnosti.

Další varianta je pořízení si pěnového přístroje. Typ VP 9 TNC – s náplní 9 litrů hasicí směsi o hasicí schopnosti 13A, 183B. Hasivo je v tomto případě tvořeno směsí pěnidla a vody a vyšší pořizovací cena je zde vyvážena snadnějším úklidem následků požáru. Není ale mrazuvzdorný.

Bytový dům

V bytě není povinnost mít hasicí přístroj, ale v bytovém domě schváleném po 1. červenci 2008 musí být instalovány na chodbách, ve sklepě, u hlavní rozvodné skříně, ve strojovně výtahu a v garážích.

  • hlavní domovní rozvaděč musí být vybaven práškovým hasicím přístrojem o schopnosti 21A např. P6Te
  • ve strojovně výtahů musí být instalován hasicí přístroj CO2 se schopností 55B např. S5H
  • na chodbách jsou předepsány hasicí přístroje na vodní bázi o hasicí schopnosti 13 A – pěnové VP9TNC popřípadě vodní V9Ti. Přípustná je také varianta s práškovým hasicím přístrojem 21A, tomu vyhovuje P6Te.
  • do garáží je povinnost instalovat hasicí přístroj pěnový nebo práškový třídy 183 B VP 9 TNC a P6Te, a to jeden kus na prvních 10 stání a pak další na každých 20 stání.

Prodejní stánek (který je stavbou podle zvláštního předpisu)

Musí být vybaven aspoň jedním hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 13 A, což jsou hasicí přístroje pěnové nebo vodní V9Ti. Výhodnější je však univerzálnější varianta, práškový hasicí přístroj P6Te s hasební schopností 21A.

Sklepní prostory

Nejvhodnějším hasicím přístrojem pro tyto prostory, je práškový přístroj s náplní 6 kg.

Chata

viz výše: Rodinné domy

Autodílna, domácí dílna

V těchto prostorách je nejvhodnější použít práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg P6Te. Tyto hasicí přístroje jsou schopni uhasit jak hořlavé kapaliny (benzín, ředidla a barvy), tak zařízení pod elektrickým proudem.

Výpočetní technika a jemná mechanika

Zde je nejvhodnější použít hasicí přístroje CO2 (dříve sněhový hasicí přístroj) nebo přístroje plynové. Největší jejich výhodou je, že po použití nezanechávají zbytky hasební látky.

Auta

Přesto, že zatím není povinnost mít ve výbavě osobního auta hasicí přístroj, je vhodné si hasicí přístroj opatřit a mít možnost začínající požár v zárodku uhasit. Nejvhodnějším druhem je práškový hasicí přístroj s náplní 1kg nebo 2kg - např. PR1e používají se pro hašení pevných, kapalných i plynných hořlavých látek. Jejich hlavní předností je mrazuvzdornost.

Další levnější variantou jsou tzv. hasicí spreje, které mají některé nevýhody. Spreje nepatří do kategorie hasicích přístrojů a nemají tudíž srovnatelně definované hasební účinky dle EN-3. Spreje nebývají mrazuvzdorné, mají menší množství hasiva a též nižší hasební schopnost.

Obytné přívěsy

Je nejvhodnější vybavit ho hasicím přístrojem práškovým P4Te.

Jak hasicí přístroj používat

Obsluha hasicího přístroje je jednoduchá a jednotlivé kroky jsou znázorněny pomocí piktogramů a jednoduchých příkazů. (1. vytáhni zajišťovací kolík 2. vezmi do ruky hadici 3. nasměruj hadici na požár a stlač páku ventilu)

Na štítku přístroje je možno se dočíst vše potřebné spojené s provozem hasicího přístroje.

Při hašení směřujte proud hasiva do ohniska požáru na hořící předměty. Dodržujte dostatečný odstup od požáru a dávejte pozor, abyste tlakem hasiva nepřenesli plameny na nežádoucí místa.

POZOR! Hasicí přístroje na vodní bázi (vodní a pěnové) se většinou nesmí použít na hašení elektrického zařízení pod napětím.

Kontroly hasicích přístrojů

Provozuschopnost a kontrolní činnost se řídí Vyhláškou o požární ochraně č 246/2001 Sb v platném znění, která v §9 řeší problematiku hasicích přístrojů. Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok a po každém jeho použití, pokud není uvedeno jinak.

Hastex Práškový hasící přístroj 1 kg PR 1 e Zaparkorun.cz Protipožární deka Fire Blanket

můžete mít 6.10. - 7.10.

Skladem u partnera

Doručení dopravcem6.10. - 7.10.
Osobní odběr v Praze6.10. - 7.10.
Osobní odběr mimo Prahu6.10. - 7.10.
Zaparkorun.cz Protipožární deka Fire Blanket Zaparkorun.cz Protipožární deka Fire Blanket

můžete mít 7.10. - 10.10.

Skladem u partnera

Doručení dopravcem7.10. - 10.10.
Osobní odběr v Praze7.10. - 10.10.
Osobní odběr mimo Prahu7.10. - 10.10.
Greatstore Tryska požární hadice s D spojkou Zaparkorun.cz Protipožární deka Fire Blanket

můžete mít 12.10. - 14.10.

Skladem u partnera

Doručení dopravcem12.10. - 14.10.
Greatstore Tryska požární hadice s B spojkou Greatstore Tryska požární hadice s B spojkou

můžete mít 12.10. - 14.10.

Skladem u partnera

Doručení dopravcem12.10. - 14.10.
Hastex Hasicí rouška 1,2 x 1,2 m Greatstore Tryska požární hadice s B spojkou

můžete mít 5.10.

Skladem u partnera

Doručení dopravcem5.10.
Osobní odběr v Praze5.10.
Osobní odběr mimo Prahu5.10.
Hastex Tlaková lahev CO2 - 6 kg nízká Greatstore Tryska požární hadice s B spojkou

můžete mít 6.10.

Skladem u partnera

Doručení dopravcem6.10.
Hastex Tlaková lahev CO2 - 6 kg Hastex Tlaková lahev CO2 - 6 kg

můžete mít 6.10.

Skladem u partnera

Doručení dopravcem6.10.
Hastex Tlaková lahev CO2 - 5 kg Hastex Tlaková lahev CO2 - 6 kg

můžete mít 6.10.

Skladem u partnera

Doručení dopravcem6.10.
Hastex Kryt lahvového ventilu Hastex Tlaková lahev CO2 - 6 kg

můžete mít 5.10.

Skladem u partnera

Doručení dopravcem5.10.
Osobní odběr v Praze5.10.
Osobní odběr mimo Prahu5.10.
Safe Home Hasicí sprej SAFE 500 CZ Set pro dům - Hasicí přístroj 6 kg + detektor kouře (kolaudační set)

můžete mít 5.10. - 6.10.

Skladem u partnera

Doručení dopravcem5.10. - 6.10.
Osobní odběr v Praze5.10. - 6.10.
Osobní odběr mimo Prahu5.10. - 6.10.
CZ Set pro dům - Hasicí přístroj 6 kg + detektor kouře (kolaudační set) CZ Set pro dům - Hasicí přístroj 6 kg + detektor kouře (kolaudační set)

můžete mít 6.10. - 7.10.

Skladem u partnera

Doručení dopravcem6.10. - 7.10.
Osobní odběr v Praze6.10. - 7.10.
Osobní odběr mimo Prahu6.10. - 7.10.

Mohlo by vás dále zajímat

Nabídku nejlevnějších produktů seřazených podle ceny naleznete v kategorii levné Hasicí přístroje.
Nabídku našich zlevněných produktů naleznete v kategorii Hasicí přístroje výprodej.
Produkty v akci naleznete v kategorii Hasicí přístroje akce.