10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 5992878

UNICHEM RATIMOR BRODIFACOUM parafinové bloky (300 g)

UNICHEM RATIMOR BRODIFACOUM parafinové bloky (300 g)

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Ratimor je požerový jed na potkany, jed na krysy a myši. Parafínové bloky na hubení hlodavců ve vlhkém prostředí. Celý popis
Produkt je momentálně nedostupný.
160 Kč
Zboží od: Lacnepostreky
160 Kč
S novou kartou za

Popis

Charakteristika produktu

RATIMOR – parafínové bloky na hubení potkanů, krys a myší domácích. Nástraha na hlodavce se používá ve vlhkém prostředí.

Přednosti přípravku RATIMOR

Vysoká účinnost v malém množství rodenticidu, bezpečné pro necílové druhy (pes, kočka, domácí zvířata) díky přidané látce Bitrex (odpuzovač), vysoká odolnost proti nepříznivým podmínkám prostředí (zvláště vhodné na vlhké místa, jako jsou např. kanalizace, vlhké sklepy,. ..okolie domů a jiných staveb), obsahuje atraktanty, které svou vůní lákají hlodavce -obsahuje BHT (mumifikátoři), který způsobuje vysušení uhynulého hlodavce, součástí balení je ochranná rukavice, nejnovější a nejúčinnější aktivní látka. Použitelný ve vodě !!!!

Bezpečnostní upozornění

  • Signální slovo

Pozor

  • Výstražná upozornění (H věty)

(H373) Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

  • Bezpečnostní doporučení (P věty)

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P220) Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. (P280) Noste ochranné rukavice. (P301) + (P310) Při požití: okamžitě volejte NÁRODNÍ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. (P501) Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. (P260) Nevdechujte prach.

 

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.