Gumový chodník Uv stabilní pojivo PUR-PAN UV 25 5KG

Gumový chodník Uv stabilní pojivo PUR-PAN UV 25 5KG


Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner

Toto pojivo PUR-PAN UV 25 je vhodné pro vytváření bezpečných gumových povrchů v kombinaci s dekorativním granulátem. Toto pojivo disponuje UV stabilitou = gumový povrch nevybledne slunečním zářením. Vhodné do exteriéru i interiéru. Celý popis

2088
2 320 Kč Cena je uvedena včetně RP a DPH.
2 088 Kč
Skladem u partnera 5+ kusů
 

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100031314694

Popis

Popis produktu

Toto pojivo sloužící pro vytváření bezpečných gumových povrchů v kombinaci s dekorativním granulátem. Toto pojivo disponuje UV stabilitou = gumový povrch nevybledne slunečním zářením. Vhodné do exteriéru i interiéru.

TOTO POJIVO JE UV STABILNÍ pro systém pokládky GUMOVÉHO GRANULÁTU, tzn. pokud máte plánovanou pokládku na plochy, kde bude trvale svítit slunce, tak doporučujeme zakoupit toto pojivo, protože nebude po cca 1–2 letech docházet ke změně odstínu u vybraných odstínů UNIXIN GRIPU.

Dávkování pojiva s granulátem:

Pro vrchní (barevný) granulát se dávkuje 20% a to znamená 5kg PUR-PAN UV 25 pojiva na 25kg granulátu.Z jednoho pytle granulátu (25kg) pokryjete cca 4–5 m2 plochy. Při větších tloušťkách, díky kterým dosáhnete měkčí podlahu se spotřeba úměrně zvětšuje.

Pro podkladový černý SBD granulát je dávkování upravené a to 15% tzn. 3,75kg PUR-PAN LET 20 pojiva na 25kg granulátu.

Nevíte si rady? Nevadí, zavolejte nám na 724 105 104 a my vám rádi poradíme :)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Standardní věty o nebezpečnostiH332 Zdraví škodlivý při vdechování.H315 Dráždí kůži.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházeníP261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P284 [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacíchcest.P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOnebo lékaře.


Parametry

Parametry produktu %1% %2%

Síla (tloušťka) Spotřeba 5kg na 25kg dekorativního granulátu
Hmotnost 5kg
Použití balkón, dětské hřiště, exteriér, interiér, posezení, příjezdová cesta, terasa