Hába Alois: Nová nauka o harmonii
499 Kč

403 Kč

Toto zakladatelské dílo v oblasti moderní hudební teorie 20. století bylo poprvé vydáno v Lipsku roku 1927; v Čechách nyní vychází poprvé.