Semotanová Eva: Akademický atlas českých dějin
2 990 Kč

2 413 Kč
+ doprava zdarma

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do


kolektiv autorů: Protektorát 1939-1945 (Okupace - Odboj -
1 890 Kč

1 626 Kč
+ doprava zdarma

Výpravná kniha Protektorát 1939–1945 je kronikou, encyklopedií a současně intimním svědectvím o zlomových okamžicích života v okupované zemi. Mrazivou dobu přibližují desítky přiložených artefaktů, které jsou co nejvěrnější reprodukcí originálů.


Hájková Dagmar, Horák Pavel,: Republika československá 1918-1939
1 999 Kč

1 619 Kč
+ doprava zdarma

Přestože bylo první republice vyměřeno pouhých dvacet let života, je dnes vnímána jako významná etapa našich dějin, jako jakýsi jejich uzlový bod. Při mnoha příležitostech se na ni odkazuje jako na vzor. Jak ji však doopravdy známe?


100 ilustrátorů
1 999 Kč

1 614 Kč
+ doprava zdarma

V knize jsou soustředěny nejpozoruhodnější práce z oblasti současné ilustrace. Editor shromáždil fascinující směsici dlouho zavedených jmen a nováčků, používajících širokou škálu technik.


Scaletti Fabio: Leonardo 500
1 999 Kč

1 614 Kč
+ doprava zdarma

Malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. Tím vším byl Leonardo da Vinci. Byl dokonalou renesanční osobností, která i 500 let po své smrti rozpoutává vášnivé debaty jak mezi odborníky, tak mezi laiky.


Farinaux-Le Sidaner Yann: Poslední impresionista Henri Le Sidaner (1862-1939)
1 990 Kč

1 606 Kč
+ doprava zdarma

Po úspěchu sedmi výstav konaných v Evropě věnovaných v posledních dvaceti letech Le Sidanerovi, dále výstavy zorganizované v loňském roce v pěti japonských muzeích a při příležitosti retrospektivy, která začne příští podzim v Holandsku, vydáváme tuto


kolektiv autorů: První republika 1918-1938
1 790 Kč

1 539 Kč
+ doprava zdarma

Obsahuje CD – Zvukový odraz doby – 47 unikátních historických nahrávek. Obsahuje 59 artefaktů – kopií unikátních historických dokumentů. Získáte originální publikaci, přibližující uceleně historické mezníky i denní život za první republiky.


Snustad Peter D., Simmons Michael J.,: Genetika
1 890 Kč

1 526 Kč
+ doprava zdarma

Genetika jako věda prochází v posledních letech radikálním vývojem a stává se středobodem technologické revoluce, která ovlivňuje zemědělství, medicínu i společnost.


Neumann Ivan: Vladimír Novák /1967 - 2017/
1 699 Kč

1 372 Kč

Monografie Vladimír Novák (1967 – 2017) představuje rozsáhlé dílo tohoto malíře od konce šedesátých let po díla zcela současná. Novák studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, patří do generace 70.


kolektiv autorů: Mobilisace 1938 (Události - Obránci - Zrada)
1 590 Kč

1 368 Kč

Období takzvané sudetské krize roku 1938 vnímáme jako okamžiky prohry, potupy a zrady. To je ale jen jeden úhel pohledu, ten, který reflektuje konečný výčet ztrát. Ztrát územních, hospodářských, lidských i morálních.


Brodský Pavel: Liber viaticus Jana ze Středy
1 650 Kč

1 332 Kč

Liber viaticus si dal pořídit Jan ze Středy, vzdělaný a uměnímilovný prelát z nejužšího okruhu rádců a důvěrníků Karla IV., mezi lety 1353 a 1364. Po obsahové stránce jde o breviář, ale důležitá je především malířská výzdoba.


Gombrich Ernst Hans: Příběh umění
1 598 Kč

1 289 Kč

Kniha světoznámého historika umění umožňuje základní orientaci ve zvláštní a fascinující oblasti lidské činnosti, jakou je právě umění.


kolektiv autorů: Český les – příroda, historie, život
1 550 Kč

1 251 Kč

Druhá publikace ediční řady Krajina a lidé navazuje na první svazek Šumava – příroda, historie, život a na jejím vzniku se opět podílela celá řada renomovaných odborníků všech vědních oborů (geologové, geografové, meteorologové, zoologové, botanici,


Václav Hájek z Libočan: Kronika česká
1 500 Kč

1 211 Kč

Hájkova Kronika česká, poprvé vydaná v roce 1543, patřila až do 19. století k nejčtenějším a nejoblíbenějším česky psaným knihám, i přes tvrdou kritiku, které ji podrobil v druhé polovině 18. století historik Gelasius Dobner. Hlavně v 19.


Hovorka Libor: Primky
1 499 Kč

1 209 Kč

Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace.

Snad v každé české domácnosti se dodnes najdou alespoň jedny hodinky Prim — proč si tedy nevyměřit trochu času i pro poznání jejich pozoruhodné historie?


Straka Martin: Martin Straka - Racing‘n‘Roll
1 490 Kč

1 203 Kč

Oslava automobilových závodů a fotogra?e. Autor, známý český fotograf a komentátor motoristických událostí Martin Straka, nechává prostřednictvím svých snímků zájemce a motoristické fanoušky nahlédnout do zákulisí automobilového sportu. Jeho fotogra?


Vano Robert: Robert Vano - Memories
1 490 Kč

1 203 Kč

Kniha fotografických vzpomínek Roberta Vana je sestavena z více než sto devadesáti snímků, pocházejících z archivu fotografa. Kromě černobílých fotografií tu umělec poprvé zveřejňuje také barevné snímky.


Vannini Sandro: Tutanchamon - Cesta podsvětím
1 490 Kč

1 203 Kč

Tento podrobný průvodce, který připomíná sté výročí zahájení výzkumů Howarda Cartera v Údolí králů, vychází ve spolupráci s řadou mezinárodních výstav a propojuje současné povědomí o staroegyptském posmrtném životě s Vanniniho fotografiemi v extrémně


Kolíbal Zdeněk: Roboty a robotizované výrobní technologi
1 310 Kč

1 192 Kč

Prezentovaná monografie je systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností získaných při vědecké práci na poli robotiky, robotických výrobních systémů a technologií akademických a vědeckých pracovníků z Ústavu výrobních strojů, sys


Matěj Michal: Ladislav Hodný
1 450 Kč

1 171 Kč

Pro milovníky umění je určena výpravná a velmi pečlivě vypravená monografie jednoho z našich největších současných výtvarných umělců Ladislava Hodného.


Fučíková Renáta: Historie Evropy - Obrazové putování
1 399 Kč

1 129 Kč

Jen jednou za několik desetiletí může vzniknout taková kniha. Původní česká kniha, která si klade veliký cíl: seznámit čtenáře s historií Evropy přehlednou, srozumitelnou, ale především čtivou formou.


Beránek Ondřej: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi
1 400 Kč

1 129 Kč

Vzdálenosti ve světě 14. století byly větší než ty, které vnímá člověk dnešního světa. Některé kontinenty o sobě ještě vzájemně nevěděly, komunikace na delší vzdálenosti byla otázkou týdnů, měsíců či let.


Míček Tomáš: Magické kameny
1 299 Kč

1 049 Kč

Český fotograf Tomáš Míček pro nás působivým způsobem objevuje dynamickou tvůrčí sílu přírody, která přivádí na svět nádherné skalní útvary a poté je přetváří či nechává zmizet.


Secese
1 299 Kč

1 049 Kč

Secese vzniká a rozvíjí se koncem 19. a počátkem 20. století jako hnutí oponující akademismu a eklektismu 19. století a rozšiřuje se na mezinárodní úrovni v Evropě a ve Spojených státech. Odmítá stylové směry minulosti a inspiruje se přírodou.


Saudek
1 299 Kč

1 049 Kč

Nejrozsáhlejší monografie představuje nejkomplexněji dílo světově proslulého českého fotografa Jana Saudka. Základem je chronologický sled tvorby, včetně dosud nezveřejněné.


Schwartz Gary: Hieronymus Bosch
1 299 Kč

1 049 Kč

U příležitosti výročí 500 let od úmrtí významného malíře Hieronyma Bosche vychází výpravná monografie shrnující jeho život a dílo, včetně dosud nepublikovaných reprodukcí nově restaurovaných děl.