Počet nalezených produktů: 4

Pro daný výběr nebyly nalezeny žádné nabízené výrobky.

Kneblová Hana: Dobré rady Josefa Lady
189 Kč

153 Kč

Schopnost pozdravit, poprosit, poděkovat, vyjádřit soucit, respekt a úctu, také umění odpustit či požádat o prominutí a i slušnost, vstřícnost, zdvořilost, poctivost a přejícnost – to vše představuje sociální gramotnost určující oblíbenost a úspěšnos


Kneblová Hana: Počty pro předškoláky
189 Kč

153 Kč

Tato půvabná publikace s obrázky Josefa Lady je určena pro předškolní výuku dětí. Vyžaduje nezbytnou spolupráci dítěte s rodiči nebo pedagogy v mateřské škole. Předpokládá, že si dítě osvojí počítání do deseti.


Kneblová Hana: Procvičování českého jazyka - v příslovích a rčeních
79 Kč

64 Kč

Titul obsahuje úkoly na procvičení tvarosloví (slovní druhy) a skladbu vět. Při opakování učiva si žáci „osvěží“ staré známé lidové přísloví a řčení. Publikace je v souladu se školními osnovami. Upevňuje a rozvíjí znalosti nabyté ve škole.


Kneblová Hana: Učíme se číst s Josefem Ladou
219 Kč

177 Kč

Půvabné obrázky a kresby Josefa Lady podnítily už v mnoha generacích dětí lásku k českému jazyku a čtenářské dovednosti a rozhojňovaly i jejich slovní zásobu.