Josef Klíma: Robert Šlachta - Třicet let pod přísahou
349 Kč 297 Kč

Novinka

Když za mnou přišel, řekl mi: „Dostaneš nějakou funkci, můžeš se o něco ucházet, ale budeš držet hubu.“ A já jsem držet hubu nechtěl, protože jsem věděl, kam to půjde.

Kedroň Radek: Sněžím! Deník bílé mafie
349 Kč 289 Kč

Přední český investigativní novinář Radek Kedroň, který před pár lety debutoval knihou Operace Rath, se nyní zaměřil na rozkrytí machinací a korupce v českém zdravotnictví, kterým často bez kontroly procházejí miliardy korun z veřejných peněz.

Bergman Ronen: Zabij jako první
599 Kč 484 Kč

Otrávená zubní pasta, která zabije cíl až po měsíci? Explodující mobily? Rezervní pneumatiky v autě napěchované výbušninami?

Alena Vančurová: Daně v podnikání
445 Kč 400 Kč

Publikace poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění možných forem ukončení podnikání.

Timothy Snyder: Cesta k nesvobodě - Rusko, Evropa, Amerika
399 Kč 359 Kč

Liberální demokracie není absolutním vítězem studené války a ohlášený konec dějin se nekoná. Vladimir Putin se opevnil ve své mocenské pozici a fašistické představy o potřebě pevné ruky začínají ve světě opět rezonovat.

Michael Morris: A jde se na to! - Vytvořme nový svět
330 Kč 297 Kč

Michael Morris vysvětluje praktické způsoby, kterými se dá přispívat k dobru Země a lidstva i co může člověk udělat pro své zdraví, spokojenost a seberealizaci. Čtenář najde v knize alternativní řešení v hospodářství, finančnictví i vzdělávání.

Daněk Matěj: Zaměstnávání cizinců na území České republiky
399 Kč 344 Kč

Novinka

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečen

Tureček Břetislav: Nesvatá válka o Svatou zemi
359 Kč 289 Kč

Kniha Nesvatá válka o Svatou zemi je strhující reportáž o izraelsko-arabském konfliktu, v níž autor využívá téměř dvacetiletých zkušeností práce novináře na Blízkém východě.

ÚZ 1367 Stavební zákon
259 Kč 233 Kč

Publikace obsahuje novelizovaný stavební zákon se změnami, které se týkají menších vodních děl a terénních úprav k zadržování vody v krajině, oznamování dokončených staveb, podrobností územního a regulačního plánu, a další změny.

ÚZ 1367 Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy
259 Kč 236 Kč

Publikace obsahuje novelizovaný stavební zákon se změnami, které se týkají menších vodních děl a terénních úprav k zadržování vody v krajině, oznamování dokončených staveb, podrobností územního a regulačního plánu, a další změny.

100 otázek a odpovědí - Daň z příjmů FO a PO
189 Kč 170 Kč

Publikace obsahuje nasledovní kapitoly: Základ daně, Závislá činnost, Daň z příjmů FO, Daň z příjmů PO, Daňové výdaje, Daňové odpisy, Daňová přiznání FO a PO.

Jiří Dušek: Daňová evidence podnikatelů 2020
169 Kč 152 Kč

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe.

Daňové zákony 2020 XXL ProFi
169 Kč 137 Kč

Úplná změní platná v roce 2020 (v praktickém kompletu s webem, e-bookem v pdf, e-booky v ePub a aktualizačním servisem)

Nové vydání oblíbené příručky vycházející od roku 1994 po schválení velkých vládních daňových novel. Právní stav pro rok 2020.

ÚZ 1339 Vnitřní správa
107 Kč 98 Kč

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovac

ÚZ 1379 Koronavirus
77 Kč 71 Kč

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření.

ÚZ 1319 Zpracování osobních údajů, GDPR
65 Kč 59 Kč

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový

ÚZ 1307 Zákoník práce 2019, rejstřík
79 Kč 72 Kč

Od minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019.

ÚZ 1383 Daňový řád 2021
81 Kč 74 Kč

Novinka

Publikace obsahuje daňový řád a zákon o Finanční správě ve znění k 1. 1. 2021. Do obou zákonů jsou tučně zapracovány všechny změny provedené zákonem č. 283/2020 Sb. Jde o největší novelizaci daňového řádu za celou dobu jeho existence.

100 let od založení Československa v textech, projevech a rozhovorech IVK
165 Kč 134 Kč

Vznik Československé republiky, jehož sté výročí si letos připomínáme, je příležitostí k ohlédnutí se za naší moderní historií, jejími vrcholy i tragickými periodami, výzvou k hledání poučení z ní a především k úvahám o budoucnosti naší republiky a h

100 otázek a odpovědí – GDPR, Zákoník práce (2019)
149 Kč 121 Kč

Publikace 100 otázek a odpovědí GDPR a zákoník práce byla sestavena renomovanými autory, kteří se v ní hloubkově věnují novému zákonu o GDPR a zákoníku práce, včetně řešení na otázky zaměřené na tyto oblasti.

100 otázek a odpovědí - účetnictví v praxi
149 Kč 121 Kč

Publikace obsahuje nasledovní kapitoly: Kapitál v obchodní společnosti, Časové rozlišovaní nákladů a výnosů, Dohadné položky, Rezervy a opravné položky, cizí měny a kursové rozdíly, Opravy v účetnictví, Mzdy a cestovní náhrady.

Mohlo by vás dále zajímat

Nabídku nejlevnějších produktů seřazených podle ceny naleznete v kategorii levné Knihy politika a hospodářství.
Nabídku našich zlevněných produktů naleznete v kategorii Knihy politika a hospodářství výprodej.
Produkty v akci naleznete v kategorii Knihy politika a hospodářství akce.