Počet nalezených produktů: 329

Pro daný výběr nebyly nalezeny žádné nabízené výrobky.

100 let od založení Československa v textech, projevech a rozhovorech IVK
165 Kč

134 Kč

Vznik Československé republiky, jehož sté výročí si letos připomínáme, je příležitostí k ohlédnutí se za naší moderní historií, jejími vrcholy i tragickými periodami, výzvou k hledání poučení z ní a především k úvahám o budoucnosti naší republiky a h


Abdel-Samad Hamed: Islámský fašismus - Analýza
199 Kč

161 Kč

ZÚČTOVÁNÍ S ISLAMISMEM Islamismus vznikl současně s italským fašismem a německým nacionálním socialismem. Jeho fašizující ideologie však má kořeny v mnohem hlubší minulosti – je obsažena už v prapočátcích islámu.


Allen Gary, Abraham Larry: Spiknutí se neříká
279 Kč

226 Kč

Informace, které se chystáte číst, jsou pravdivé. Jména nebyla změněna v zájmu ochrany zodpovědných osob. Tato kniha možná změní váš život. Po jejím přečtení budete mít jiný pohled na události u nás i ve světě. Bude to velmi kontroverzní kniha.


Alternativa pro Německo?
299 Kč

242 Kč

Hlavní ambicí této knihy je podat ucelený a bohatě zdrojově doložený přehled, v jehož rámci se lze seznámit s historií Alternativy pro Německo, s její organizací a jejími hlavními programovými požadavky.


Aplikovaná hospodářská politika
186 Kč

151 Kč

Publikace shrnuje praktické příklady z hospodářsko-politické praxe a je určena pro základní kurzy hospodářské politiky.


Applebaumová Anna: Mezi Východem a Západem
349 Kč

282 Kč

Kniha, která pomůže pochopit problémy prostoru současného Běloruska a Ukrajiny. Jedná se o historicky první svazek Edice Moderní dějiny.


Balibar Étienne: Násilí a civilita
248 Kč

201 Kč

S knihou Násilí a civilita má český čtenář možnost poprvé se seznámit s myšlením Étienna Balibara, jednoho z nejvýznamnějších politických filosofů současnosti.


Balík Stanislav, Polnar Stanislav,: Islamisté a soumrak Evropy
259 Kč

209 Kč

Buď naše civilizace zmizí, nebo se z normálních kuchařů, taxikářů, zdravotních sester, švadlen, učitelek a soustružníků stanou bojovníci. Jenže k tomu, aby bylo možné něco vybojovat, musíme nejdřív pochopit, v jaké jsme válce a o co v ní jde.


Bauman Zygmunt: Cizinci před branami
199 Kč

161 Kč

Známý sociolog Zygmunt Bauman (1925 – 2017) se ve své poslední knize věnuje tématu uprchlické krize.


Bačuvčík Radim: Hudba v reklamě
269 Kč

218 Kč

Kniha hledá odpověď na otázku, jakým způsobem funguje hudba v reklamě. Zabývá psychologickým působením hudby a tím, jak hudba souvisí se společenským postavením člověka, a snaží se ukázat, jakým způsobem je možné toho využít v reklamě.


Břicháček Tomáš: Unie blízká i vzdálená
165 Kč

134 Kč

Evropská unie je blízká a všudypřítomná, pokud jde o působení na naše životy, ale zároveň je i vzdálená, pokud jde o možnost občanů podílet se v ní na politickém rozhodování.


Bittner Wolfgang: Dobytí Evropy Amerikou
270 Kč

218 Kč

„Zastavte Putina!“ Zaútočí Rusko? Stojí „Ivan“ za dveřmi?

Od počátku krize na Ukrajině na nás v novinách vyskakují Putinovy karikatury, které ho představují jako výbojného cara.


Bláhová Ivana: Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948–1950
320 Kč

259 Kč

Příprava nového trestního řádu je aktuální otázkou, kterou se trestní právníci zabývají posledních dvacet let. Přitom snahy o rekodifikaci trestního práva procesního provázejí náš právní řád již od doby vzniku Československa před téměř sto lety.


Bělovský Petr: Usucapio - Vydržení v římském právu
230 Kč

186 Kč

Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva – vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje.


Boučková Pavla: Rovnost a sociální práva
160 Kč

129 Kč

Publikace představuje analytickou studii kontrastu faktického projevu rovnosti v oblasti mezilidských vztahů s ústavou zaručenou rovností v oblasti lidských práv.


Bregman Rutger: Utopie pro realisty
279 Kč

226 Kč

Žijeme ve společnosti, která je bohatší než kdy dříve, a přitom máme paradoxně stále méně času pro sebe a své koníčky, pracujeme mnohdy na bezesmyslných pozicích, a sociální nerovnosti se vlivem globalizace prohlubují.


Bremmer Ian: Konec volného trhu
99 Kč

84 Kč

Poslední ekonomická krize byla připsána do značné míry na vrub chybějícím regulačním mechanismům na finančním trhu. Tato skutečnost nastolila i v tradičně liberálních státech znovu otázku státních zásahů do hospodářství.


Budinský Libor: Jedenáct prezidentů
249 Kč

201 Kč

Soubor portrétů všech mužů, kteří se vystřídali od roku 1918 na Pražském hradě v nejvyšší státní funkci – od prezidenta Osvoboditele Tomáše Garriguea Masaryka až po již třetího demokratického prezidenta zvoleného po listopadu 1989.


Cassidy John: Jak selhávají trhy
450 Kč

364 Kč

Půl století rozvíjejí ekonomové po celém světě elegantní teorie o tom, jak trhy usnadňují inovace, jak vytvářejí bohatství a jak efektivně alokují zdroje, které má společnost k dispozici. Co se ale stane, když trhy selhávají?


Chang Ha-Joon: 23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu
348 Kč

281 Kč

Současná západní společnost přísahá na neoliberální model ekonomiky, který za nezpochybnitelné dogma prohlašuje tzv. volný trh – ostatně i v Čechách svého času byla „neviditelná ruka trhu“ nedotknutelným božstvem.


Chapouthier Georges: Zvířecí práva
189 Kč

153 Kč

Úvahy o tom, že by člověk měl ostatním živočichům projevovat úctu a chránit je, jsou staré jako lidstvo samo a provázejí ho v průběhu celé jeho historie. V 19.