DUO 9/2020 – Zmeny v daniach, účtovníctve a odpisovaní ako dôsledok pandémie

DUO 9/2020 – Zmeny v daniach, účtovníctve a odpisovaní ako dôsledok pandémie


Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner

Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov. Nové pravidlá v preddavkoch Daňová strata a pandémia Asignácia dane – zmeny ako následok pandémie Duálne vzdelávan .. Celý popis

147
199 Kč Cena je uvedena včetně DPH.
147 Kč
-26%
Skladem u partnera 5 kusů

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100034996343

Popis

Popis produktu

Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov.

Nové pravidlá v preddavkoch

Daňová strata a pandémia

Asignácia dane – zmeny ako následok pandémie

Duálne vzdelávanie v zákone o dani z príjmov

Postup pri poskytovaní daňovej úľavy v daňovom konaní

Odpisovanie elektromobilov

Zmeny v zákone o účtovníctve

Krádež z pohľadu JÚ

Daňová kontrola v období pandémie

Úloha zastupovania a vylúčenie zástupcu z daňového konania

Súbeh viacerých foriem podnikanie

Výkon exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca

Príspevky na rekreáciu v podnikateľskej praxi

Porušenie pracovnej disciplíny

Zákazková výroba – 3. časť

Opatrenia v oblasti dane z príjmov v oblasti poukázania podielu zaplatenej dane

Ak ide o poukazovanie zaplatenej dane daňovníkom, zamestnancom, ktorému vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, prostredníctvom samostatného tlačiva vyhlásenia o poukázanie podielu zaplatenej dane, tu sa posúva lehota až na koniec druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V súvislosti s týmto vyhlásením, sa posúva aj lehota pre zamestnávateľa na vydanie potvrdenia o zaplatení dane.

Postup pri poskytovaní daňovej úľavy daňovému subjektu

Správca dane môže povoliť úľavu na dani len na základe žiadosti daňového dlžníka, ktorá je mu adresovaná, pričom daňový dlžník môže byť len fyzická osoba. V daňovom poriadku sa neuvádzajú jednotlivé obsahové náležitosti takejto žiadosti, jej obsah je však možné vyvodiť z daného ustanovenia, nakoľko daňový dlžník musí preukázať, že by vymáhaním daňového nedoplatku bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu. Splnenie tejto zákonnej podmienky je daňový dlžník povinný preukázať.

Odpisovanie elektromobilov od roku 2020

V podnikateľskej praxi sa užívajú také elektromobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, ktoré boli obstarané a uvedené do užívania do 31. 12. 2018. V takýchto prípadoch sa najskôr uplatňovali odpisy s použitím doby odpisovania 4 roky a následne sa doba odpisovania znížila na 2 roky. Aplikuje sa tak pravidlo zmeny podmienok uplatňovania daňových odpisov z dôvodu legislatívnej zmeny zákona o dani z príjmov, ktorú daňovník nemohol ovplyvniť. V poslednom roku odpisovania sa za odpis z limitovanej vstupnej ceny bude považovať ročný odpis vo výške 24 000 eur.

Korona kríza a účtovníctvo

Ak posledný deň lehoty na zostavenie účtovnej závierky a na uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok, príp. na doručenie priebežnej účtovnej závierky na daňový úrad, uplynie počas obdobia pandémie, tak v zmysle zákona o mimoriadnych opatreniach sa táto lehota predlžuje do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

 

Kľúčové slová:

daňová asignácia, preddavky, daňová strata, rekreácia, pracovná disciplína, daňová kontrola, dňová úľava, duálne vzdelávania, elektromobil, odpisovanie


Parametry

Parametry produktu %1% %2%

Typ(vazba) Brožovaná
Vydavatel Poradca
Jazyk slovensky