Ruiz Don Jose: Můj dobrý přítel chřestýš-77%
198 Kč

44 Kč

Akce

Neztraťte se na cestě životem s poradcem v oblasti spirituality a autorem bestselerů donem José Ruizem. Tato sbírka povídek vás naučí, jak nalézt svou cestu a zároveň objevit i sami sebe.


Jung Carl Gustav: Červená kniha
3 990 Kč

3 392 Kč
+ doprava zdarma

Švýcarský psychoanalytik Carl Gustav Jung (1875–1961) patří k osobnostem, na kterých se už celá desetiletí s větším či menším nepochopením pasou celé hordy životopisců.


Nolen-Hoeksema S., Frederickson B. L.,: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda
2 765 Kč

2 351 Kč
+ doprava zdarma

Přepracované vydání jedné z nejužívanějších učebnic psychologie na světě. podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových výsledků výzkumů, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem.


Baštecká Bohumila: Klinická psychologie
1 069 Kč

909 Kč

Klinické psychologii je přes sto let. Vztahuje se k člověku v nemoci i ve zdraví a ke zdravotnickým systémům, které o něj pečují. Pohled na to, co zdraví, nemoc a kvalitní systém je, se ale v důsledku společenských změn proměňuje.


Donelly James H. a kolektiv: Management
999 Kč

849 Kč

Kompetentní publikace pro manažerskou praxi a vynikající vysokoškolská učebnice je rozdělena do čtyř základních částí: Management a prostředí, Řídící funkce a organizace (plánování, organizování, kontrolování), Řízení lidí (motivace, vedení, řízení p


Jung Carl Gustav: Člověk a jeho symboly
999 Kč

849 Kč

Bohatě ilustrovaná kniha je prvním a jediným dílem, v němž C. G. Jung vykládá laickému čtenáři svou nesmírně vlivnou teorii symbolů, jak se projevují především ve snech.


Kotler Philip, Armstrong Gary: Marketing
999 Kč

849 Kč

Oblíbená učebnice marketingu z pera světově uznávaných autorů se komplexně věnuje všem důležitým marketingovým oblastem a činnostem. Srozumitelný výklad je doplněn řadou případových studií, příkladů a cvičení.


Hofstadter Douglas: Gödel, Escher, Bach
998 Kč

806 Kč

Hlavním cílem této mimořádné knihy na pomezí metamatematiky, informatiky, filozofie a kognitivní psychologie je zkoumání, co jsou a odkud se berou základní atributy člověka – vědomí a inteligence.


Hendl Jan: Přehled statistických metod
845 Kč

719 Kč

Zkušený autor představuje statistiku a metodologii vědy srozumitelně, zejména s ohledem na potřeby studentů humanitních a sociálních oborů.


Klapetek MIlan: Quodlibet
730 Kč

659 Kč

Manuál pohledů na svět z trochu jiného úhlu pro lepší komunikaci se vším kolem sebe.

Motto na úvod: (a také tak trochu návod k použití) MUSÍTE SI TAM PŘECE TY POTŘEBNÉ PROGRAMY SÁM NAINSTALOVAT A NASTAVIT SI TO!


Vlach Robert: Na volné noze - Podnikejte jako profesionálové
699 Kč

602 Kč

Podnikáte na sebe? Anebo s tím chcete teprve začít? Nechejte si poradit od nejpovolanějšího. Robert Vlach, známý podnikatel a konzultant vám ve své 760stránkové knize o podnikání nezávislých profesionálů na volné noze (tzv.


Tomeš Igor: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky
627 Kč

533 Kč

Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace, objektů a předmětů sociáln


Csikszentmihalyi Mihaly: Flow - O štěstí a smyslu života
599 Kč

509 Kč

Pojem flow neboli plynutí jeho autor popisuje jako „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“, okamžik, „kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeh


Ferriss Timothy: Čtyřhodinové tělo
599 Kč

516 Kč

Pokud znáte Ferrissův úspěšný a kontroverzní „Čtyřhodinový pracovní týden“, je vám jasné, že si název jeho nového bestselleru příliš nevymýšlí.


Praško Ján: Poruchy osobnosti
585 Kč

498 Kč

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie.


Broch Hermann: Teorie masového šílenství
595 Kč

481 Kč

Brochova Teorie masového šílenství je souborem jeho prací z let 1939 až 1946, které chtěl vydat v americkém exilu, kam díky Jamesi Joycovi uprchl před Hitlerem, roku 1951, překazila mu to však smrt.