Aslan Reza: Bůh a jeho lidské dějiny
349 Kč

282 Kč

Božstva mají jen jediné omezení — lidskou představivost.

Skrytou součástí každé náboženské tradice je sklon připisovat bohům lidské vlastnosti a city.