Bardon František: Brána k opravdovému zasvěcení
199 Kč

166 Kč

Zájemci o duševní cesty si často stěžovali, že jim není dána možnost být zasvěcen Mistrem nebo guruem a tím že je pravé vědění přístupné jen zvlášť nadaným a obdařeným jedincům.


Bardon František: Klíč k opravdové kabale
199 Kč

166 Kč

V tomto díle zveřejňuje autor nejhlubší tajemství kabalistické mystiky a formální magie. Od počátku studia až k dosažení dokonalého mistrovství poznává čtenář pravou Kabalu, nebo jinými slovy vyjádřeno: učí se poznávat a používat kosmický jazyk.


Bardon František: Praxe magické evokace
340 Kč

283 Kč

Návod k vyvolávání bytostí ze sfér, které nás obklopují.

Nejucelenější dostupné dílo praktické hierarchické sférické magie uvádí čtenáře do nejhlubšího a nejtajnějšího vědení kosmické magie, seznamuje s astrálním světem a jeho zákony.


Bardon František: Zasvěcovací texty
370 Kč

299 Kč

První vydání dosud nepublikovaných textů Františka Bardona, vycházející k 60. výročí jeho úmrtí. Tyto texty byly původně určeny pouze jeho nejbližším žákům, sdružených v tzv. Kruhu světla. Představují velmi mocné klíče ke skrytým silám člověka.