Biddulph Steve: Kniha o mužství
345 Kč

294 Kč

Autorova kniha Mužství se během několika let stala v mnoha zemích bestsellerem. Byla provázena vlnou zájmu o téma role muže a otce v západní společnosti, jež se stává v mnoha ohledech zženštilou.


Biddulph Steve: Tajemství výchovy dívek
239 Kč

204 Kč

Dnešní dívky jsou víc než dřív vystaveny novým společenským tlakům, jako je předčasná sexualizace, vliv médií při utváření sexuální identity, důraz na tělesnou dokonalost.