Brož Jaroslav: Velebí má duše Hospodina - Modleme se s Marií
99 Kč

76 Kč

Novinka

Jednou z nejkrásnějších modliteb v Bibli je Magnificat – chvalozpěv „Velebí má duše Hospodina“. Maria jej podle Lukášova podání (Lk 1,46–55) zazpívala před narozením svého syna při návštěvě u své příbuzné Alžběty.