Buršíková Dana: Dítě s epilepsií v prostředí školy
249 Kč

201 Kč

Autorka s mnohaletými zkušenostmi v oblasti pedagogicko-psychologických aspektů epilepsie přináší ve své monografii ucelený přehled současného stavu poznání v této oblasti, včetně nejnovějších poznatků z české i zahraniční literatury.