Charvátová Eva: Svaté obrázky Čechy a Morava
299 Kč

249 Kč

Náboženské umění je staré jako lidstvo samo. Člověk se odnepaměti snažil výtvarně znázornit svoje ochranné božstvo, aby mu pomohlo zajistit obživu, zahnat nemoci nebo strach.