Frei Jan, Švec Ondřej,: Překonání subjektivismu ve fenomenologii
249 Kč

201 Kč

Svým originálním projektem asubjektivní fenomenologie se Patočka připojil k plejádě myslitelů, kteří usilovali rozšířit fenomenologii za meze dané její původní vazbou na transcendentální subjektivitu. Patřil k nim M. Heidegger, E. Fink, M.