Giddens Anthony: Proměna intimity
315 Kč

268 Kč

Sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Kniha dává čtenáři nahlédnout do vztahu mezi intimissimem, kterým láska vždy byla, a převratně se měnícím světem kolem nás.