Počet nalezených produktů: 38

Pro daný výběr nebyly nalezeny žádné nabízené výrobky.

Benda Julien: Zrada vzdělanců
365 Kč

295 Kč

Takřka po devadesáti letech vychází nový překlad knihy francouzského filozofa Juliena Bendy (1867–1956), který proti sobě staví univerzalistickou filozofii ducha, dědičku řecké vzdělanosti, a soudobé ideové proudy ve službách praktických zájmů – naci


Broch Hermann: Teorie masového šílenství
595 Kč

481 Kč

Brochova Teorie masového šílenství je souborem jeho prací z let 1939 až 1946, které chtěl vydat v americkém exilu, kam díky Jamesi Joycovi uprchl před Hitlerem, roku 1951, překazila mu to však smrt.


Canetti Elias: Masa a moc
550 Kč

444 Kč

Elias Canetti zkoumá ve své rozsáhlé historicko-sociologické práci příčiny a následky vzájemného působení mocenských struktur a pohybu mas, zvláště osudné pro 20. století.


Chan-Fej-c’: Chan-Fej-c’ - svazek I.
450 Kč

364 Kč

Kniha přináší překlad jednoho ze stěžejních děl klasické čínské filozofie, spisu Chan-fej-c’, nazvaného tak po svém autorovi Chan Fejovi († 233 př. n. l.).


Chan-Fej-c’: Chan-Fej-c’ - svazek II.
555 Kč

448 Kč

Druhým svazkem se stává komentovaný překlad starověkého čínského spisu Chan-fej-c’ do češtiny úplným. Čeština se tak řadí mezi hrstku západních jazyků, do nichž bylo toto dílo cele přeloženo.


Šebek Jaroslav: Za Boha, národ, pořádek
395 Kč

319 Kč

Kniha se zabývá tematikou antidemokratických a nacionalistických tendencí v prostředí českého a německého katolicismu v Československu v meziválečném období.


Glucksmann André: Hněv dítěte
295 Kč

239 Kč

Francouzský filozof André Glucksmann se v prvních kapitolách knihy snaží hledat kořeny svého celoživotního vystupování proti totalitarismu i post-totalitarismu všeho druhu sebereflexí vlastního života, v příběhu své rodiny a ve svém dětství a dospívá


Hlaváček Petr: Intelektuál ve veřejném prostoru
440 Kč

356 Kč

Kdo je to intelektuál? Co a kde je veřejný prostor? Proč jsou intelektuálové na světě? Má být intelektuál skeptický? A intelektuálka? Je český intelektuál neviditelný? Je angažovaný intelektuál reliktem minulosti?


Ibn Tajmíja: Wásitské vyznání
225 Kč

182 Kč

Ibn Tajmija se řadí mezi nejvlivnější myslitele moderního a současného islámu, ačkoli nás od doby jeho smrti dělí bezmála sedm set let.


Kalandra Záviš: Parmenidova filozofie
385 Kč

311 Kč

Parmenidova filosofie je prvním uceleným knižním textem levicového intelektuála Záviše Kalandry. Vznikl v polovině dvacátých let 20.


Liščák Vladimír: Františkánské misie v Číně (13.-18. století)
395 Kč

319 Kč

Jak probíhala misijní činnost v Orientu? Byla Františkánská církev ušetřena skandálů? Jako první česká publikace přináší kniha základní přehled dějin františkánských misií v Číně od prvních katolických vyslanců do Mongolské říše v polovině 13.


Linková Marcela, Straková Naďa,: Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent
365 Kč

295 Kč

Kniha Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent představuje dvacet jedna žen, které se nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech. Svým zapojením do boje proti totalitě chtěly spoluvytvářet lepší podmínky pro život svůj i svých dětí.


Márai Sándor: Herbář
350 Kč

283 Kč

Za starých časů mívala leckterá hospodyňka sešit zvaný herbář nebo bylinář, plný užitečných rad, která bylina vyléčí jaký tělesný či duševní neduh, a rovněž návodů třeba z oblasti zdravovědy, stravování a vůbec doporučení pro nejrůznější životní situ


Nešpor Zdeněk R.: Slovník českých sociologů
550 Kč

444 Kč

Česká sociologie měla a má řadu velkých postav, které výrazně zasáhly do teoretického, metodologického i výzkumného směřování oboru a mnohé z nich jeho hranice daleko přesáhly.


Qutb Sajjid: Milníky na cestě
350 Kč

283 Kč

Spis egyptského muslimského myslitele a aktivisty (popraven 1966) Milníky na cestě představuje klíčový text soudobého islámského fundamentalismu (islamismu), jímž se inspirují přinejmenším dvě generace náboženských radikálů po celém islámském světě.


Sixtová Olga: Kniha představených kolínské synagogy 1730-1783
425 Kč

343 Kč

Rukopis knihy sedadel kolínské synagogy, vedený hebrejským písmem v jidiš, obsahující přes čtyři sta majetkových a dlužních vkladů na synagogálních sedadlech i zápisů týkajících se donací synagogálního příslušenství, nám umožňuje blíže proniknout do


Síná Ibn: Láska jako cesta k Bohu
250 Kč

202 Kč

Láska jako cesta k Bohu je netradičním výběrem z rozsáhlého díla Ibn Síny, jednoho z nejvýznamnějších středověkých muslimských filozofů.


Ťupek Pavel: Salafitský islám
285 Kč

229 Kč

Salafitský islám je bezesporu velmi progresivním proudem sunnitského islámu.