Hofstadter Douglas: Gödel, Escher, Bach
998 Kč

806 Kč

Hlavním cílem této mimořádné knihy na pomezí metamatematiky, informatiky, filozofie a kognitivní psychologie je zkoumání, co jsou a odkud se berou základní atributy člověka – vědomí a inteligence.