Chuang-po: Zenové učení Chuang-poa o přenosu mysli
310 Kč

258 Kč

Proslovy a poučení Chuang-poa (zemř. asi 850), legendárního čínského čchanového (zenového) mistra, podle biografie muže vysokého přes dva metry s vyvýšeninou na čele ve tvaru perly, zaznamenal jeho žák, hodnostář Pchej Siou.


Kozák Jaromír: Životopis svatého Issy
260 Kč

216 Kč

Životopis svatého Issy (Ježíše Nazaretského) – objevný dokument, střežený po staletí v tibetských klášterech a měnící dějiny křesťanského světa, nebo dílo nadaného falzifikátora?


Maharši Šrí Ramana: Moudrost ticha
599 Kč

498 Kč

Atraktivní obrazová publikace, plná působivých černobílých fotografií, doprovázených výroky Ramany Maharšiho. Z jejích stránek vyzařuje tichá síla Pravdy, jež vtahuje čtenáře do nitra a povznáší jej duchovně i eticky.


Maharši Ramana: Maharšiho evangelium
285 Kč

237 Kč

Maharšiho evangelium náleží k nejvýznamnějším souborům odpovědí velkého tamilského mudrce Ramany Maharšiho na otázky jeho posluchačů.


Setkání
190 Kč

158 Kč

Z vnitřního pramene neosobnosti čerpá autorka inspiraci pro odpovědi na nejrůznější duchovní otázky návštěvníků besed a přednášek.


Tomáš Eduard: Duha v zrcadle
369 Kč

307 Kč

Dílem autenticky, dílem v tvůrčí nadsázce zobrazuje Eduard Tomáš ve svém biografickém románu postavy a děje ze světa české jógy a mystiky minulého století.


Tomáš Eduard: Živá věčnost
299 Kč

249 Kč

Reedice volného pokračování Pamětí mystika, jež byly předlohou pro televizní seriál. První díl pamětí Eduarda Tomáše nemohl vzhledem k rozsahu knihy a hlavně k době, jíž se vzpomínky uzavírají, vyčerpat celý jeho životní a hlavně duchovní příběh.


Tomáš Eduard: Metafyzické příběhy 1+2 (komplet)
790 Kč

656 Kč

Metafyzické příběhy jsou výmluvným svědectvím, že Eduard Tomáš je nejen graduovaným znalcem, učitelem a praktikem jógové filozofie, ale i neméně zdatným a úspěšným beletristou.


Tomáš Eduard: Umění klidu mysli
350 Kč

291 Kč

Autor nás zasvěcuje do problematiky duchovní transformace a směruje k probuzení či prohloubení vnitřního života vhodnou praxí.


Tomáš Eduard: Veliké kouzlo
180 Kč

149 Kč

Ze stromů padají první listy a lidé podřimují v slábnoucím slunci… Takový je zhruba rámec příběhu o chorobné, stravující touze afrického kouzelníka po moci a čisté, nezištné lásce obyčejné dívky.


Tomáš Eduard: Úvod do integrální jógy
350 Kč

291 Kč

Eduard Tomáš v tomto kurzu integrální filozofické jógy o 27 lekcích systematicky vede čtenáře od počátku duchovní cesty až k jejímu transcendentálnímu završení.


Tomáš Miloš: O milosti
270 Kč

225 Kč

Pokračovatel tradice svých rodičů, Míly a Eduarda Tomášových, ve své první knize nezapře klady svých předchůdců – živou, ryzí zkušenost Pravdy a schopnost předávat ji čtenářům strhujícím, inspirujícím způsobem.


Tomáš Miloš: O rozpouštění ega
369 Kč

307 Kč

S opravdovostí sobě vlastní se autor obrací k původnímu, niternému, smyslu mystiky a nachází hluboký život, svaté ne-vědění.


Tomášová Alena: Za čas a prostor
399 Kč

332 Kč

Kniha vede žáky duchovních nauk k uskutečnění nejhlubšího vědomí za hranicí mysli jakožto základního životního principu a zdroje trvalého štěstí, je však také pomocníkem v nejrozmanitějších situacích života.


Tomášová Míla: Setkání II
190 Kč

158 Kč

Druhá část souborného vydání autorčiných promluv, úvah a odpovědí na otázky návštěvníků přednášek a besed.


Tomášová Míla: Třpyt prázdna
350 Kč

291 Kč

Jestliže v knize Za čas a prostor, která, ostatně jako většina autorčiných prací, představuje most mezi křesťanskou mystikou, praxí jógové filozofie a moudrostí zen-buddhismu, jsou některé transcendentální zkušenosti pouze naznačeny, ve Třpytu prázdn