Bdělost - cesta k nesmrtelnosti
188 Kč 150 Kč

Autor – někdejší opat kláštera Wat Pah Nanachat – je jedním z nejvýznamnějších představitelů západního théravádového buddhismu. Ve svých přednáškách vysvětluje podstatu buddhistické meditace v souladu s thajskou tradicí. Oproti původnímu anglickému vydání je naše doplněno dalšími přednáškami.

Buddhismus 4 (Antologie)
215 Kč 172 Kč

Sborník článků:

J.Halifax: BUDDHISMUS, ŠAMANISMUS A HLUBINNÁ EKOLOGIE J.Černega: NIČIRENŮV BUDDHISMUS Lal Mani Joshi: BUDDHISMUS, BRAHMANISMUS A HINDUISMUS Thubten Chodron: PODSTATA BUDDHIZMU A BUDDHISTICKÝCH TRADÍCIÍ Pchra Khantipálo: PŘEDNÁŠK ..

Buddhismus a křesťanství
188 Kč 150 Kč

Úvahy na téma společných aspektů a vzájemných rozdílů buddhismu a křesťanství z pera proslulého indologa H. von Glasenappa (profesora university v Tübingenu) a zenového mistra Kaisena.

Buddhismus a psychologie
242 Kč 194 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Obsah:Dr. Douglas M. Burns: BUDDHISTICKÁ MEDITACE A HLUBINNÁ PSYCHOLOGIEAšin Ottama: VÍRA A MEDITACE VHLEDUDr. K.M.P. Mohamed Cassim, Ph.D.: MEDITACE – VĚDA SYNTÉZYMistr Taisen Dešimaru: ZAZEN A MEDICÍNAProf. Tomio Hirai: ZAZEN – LÉČBA ZENOVOU MEDITA ..

Buddhismus III.
215 Kč 172 Kč

Sborník článků nejvýznamnějších představitelů théravády.Dr.Malalasekera: MODLITBA A BOHOSLUŽBA / Bhikhu Piyananda: PROČ MEDITACE? / Pchra S. Sobhana: MRAVNÍ ZÁSADY / Sri Dhammananda: POSTAVENÍ ŽENY V BUDDHISMU; UCTÍVAJÍ BUDDHISTÉ MODLY? NÁBOŽENSTVÍ V ..

Buddhismus V.
215 Kč 172 Kč

Sborník článků. Dr.D.Burns: BUDDHISTICKÁ MEDITACE A HLUBINNÁ PSYCHOLOGIE / R.Abraham: ORFISMUS – STAROVĚKÉ KOŘENY ZELENÉHO BUDDHISMU / Padmasiri de Silva: BUDDHISTICKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ ETIKA / Thubten Chodron: KARMA – FUNGOVANIE PRÍČINY A NÁSLEDKU / M ..

Budo Dharma
198 Kč 150 Kč

"Autor – mistr zenu a učitel budó, žák mistra Dešimaru – zde v šesti kapitolách (Dějiny zenu, Mistr a žák, Dókukodó Mijamoto Musašiho, Praxe zenu…) osvětluje jednak historii vzájemného sepětí zenu a bojových umění, jednak duchovní principy budó. Kn ..

Čado - tajemství čajového obřadu
192 Kč

Přehledná historie čaje a úvod do filosoficko-estetických aspektů čajového obřadu a jeho významu v kontextu japonské kultury a zenového buddhismu.

Cesta zenu cesta meče
195 Kč 137 Kč

Soubor čtyř nejvýznamnějších spisů proslulého opata kláštera Daitokudži a představitele zenové sekty Rinzai z počátku 17. stol.

Choroby z nenávisti
242 Kč 196 Kč

Vynikajúca fundovaná kniha známeho psychiatra a priekopníka akupunktúry a psychotroniky na Slovensku, zakladateľa a dlhoročného predsedu Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktorú je možné označiť za najvýznamnejší literárny počin v oblasti psycho ..

Chránit vše živé
188 Kč 150 Kč

Pojednání o zabíjení zvířat a vegetariánství z hlediska buddhistického, všeobecně etického i exaktně racionálního.

Džinismus
590 Kč 413 Kč

Obsah:

Úvodem

  1. Historické pozadí džinismu
  2. Svědectví raných buddhistických pramenů
  3. Nástin podle džinistických pramenů
  4. Džinistický kosmos

Světové oblasti a jejich obyvatelé Kolo času V. Velké osobnosti džinismu Tírthagkarové Světovládn ..

Encyklopedie hinduismu
404 Kč 323 Kč

Zárodkem této encyklopedie je autorova publikace A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, London 1994, 1997), které se dostalo ocenění u čtenářské obce anglosaského světa. Oproti anglickému vydání populárního slovníku byla česká verze této pří ..

Hagakure
296 Kč 225 Kč

Cunetomo Jamamotovi, jenž působil celý život ve službách Micušige Nabešimy (třetího daimjóa neboli lenního pána prefektury Saga) a dosáhl postavení jednoho z jeho nejbližších dvořanů, nebylo umožněno, aby ze zármutku nad smrtí svého pána spáchat obřa ..

Hra čarodějů
209 Kč 146 Kč

Dnes již klasická příručka z pera známého indologa a zároveň i průkopníka jógy.

Obsah Předmluva I. Část úvodní 1. Proč dnes jóga 2. Moderní pohled na jógu 3. Hathajóga a zdraví, Hathajóga a naše tělovýchova II. Část praktická 1. Zásady praktickéh ..

Indické cesty do duchovného sveta
270 Kč 205 Kč

Kniha Indické cesty do duchovného sveta je výsledkom mnohých ciest a veľkým dobrodružstvom štyroch vedcov zaoberajúcich sa indickými náboženstavmi, ktorí sa s čitateľom vydávajú objavovať Indiu a jej spritualitu originálnym a v našom prostredí úplne novým spôsobom.

Jak pěstovat lotos
242 Kč 196 Kč

Úvod do meditační praxe a vysvětlení jednotlivých pozitivních i negativních aspektů meditace a s ní spojených vizí.

Jangův styl tai-chi 2
269 Kč 215 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Obsáhlá a podrobná dvousvazková příručka pro adepty praktikující tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), z hlediska zdravotního i jejich aplikace v bojových umění, vč. cvičení s mečem.

Klasické tibetské příběhy
418 Kč 293 Kč

Reprezentativní výběr čtenáři zprostředkovává tři populární díla ilustrující různé podoby tibetské literatury: historickou kroniku buddhistického mnicha napsanou klasickým jazykem i lidovější literární žánry. Z tibetských originálů Snang-sa-’od-de-’b ..

kolektiv autorů: Klasické tibetské příběhy
418 Kč 338 Kč

Reprezentativní výběr čtenáři zprostředkovává tři populární díla ilustrující různé podoby tibetské literatury: historickou kroniku buddhistického mnicha napsanou klasickým jazykem i lidovější literární žánry.

Konfucius HOVORY
195 Kč 137 Kč

Jedno z nejvýznamnějších děl čínské filosofie, v němž Mistr Kchung-fu-c´ (552–479 př.Kr.), pokládaný čínskou tradicí za největšího mudrce všech dob, shrnuje principy konfuciánské filosofie.

Konfucius: Hovory (Lun-jü)
232 Kč 188 Kč

Tento spis, Lun-jü neboli Hovory (resp. Rozhovory, Pojednání, Rozpravy) je jedním z nejvýznamnějších děl čínské filosofie (ale i filozofie světové), v němž Mistr Kchung-fu-c (552–479 př.Kr.

Mání a tradice manicheismu
215 Kč 202 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Dílo přibližující fundovaně náboženské učení, které vzniklo ve 3. století jako syntéza zoroastrismu a gnostického křesťanství, čerpajíce z chaldejsko-babylonských a perských mýtů. Z lůna manicheismu vzešel i sv. Augustin, později úhlavní nepřítel man ..

Mír v nás
210 Kč 147 Kč

autor – básník a zenový mistr byl navržen na Nobelovu cenu míru

Mnich bojovník
234 Kč 164 Kč

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera Sen Sho Ji v Cubjacu. Ve své knize popisuje svoji cestu k budó, své zkušenosti, jichž nabyl během 40 let meditačních cvičení a praktické výuky bojových umění, a p ..

Náboženské tradice Asie 1
413 Kč 301 Kč

Od Indie po Mongolsko,s přihlédnutím k Přednímu východu) 1. svazek dvoudílného kompletu (Indie, Nepal, Bhutan, Tibet, Mongolsko). Nove, přepracované a rozšířené vydání, předmluva prof. Josef Kolmaš, obsáhlá bibliografie & 2 indexy (Tvrdá vazba, 400 s ..

Náboženské tradice Asie 2
413 Kč 301 Kč

Wernerovy Náboženské tradice Asie mají pro českého čtenáře nepochybnou hodnotu originálního pokusu českého religionisty s výjimečně širokým rozhledem a zkušeností v teorii a praxi současného světového religionistického diskursu. Od studií filozofický ..

O počátku buddhismu
189 Kč 132 Kč

Autor se zde pokouší co nejstručněji a nejsrozumitelněji pokrýt období raného buddhismu. Druhou část tvoří texty nejvýznamnějších buddhistických súter – Diamantová sútra, Sútra srdce a úvod do Gandavjúhy.

Ohrada bez brány / Mumonkan
404 Kč 378 Kč

Jedna ze dvou nejvýznamnějších sbírek zenových kóanů, kterou sestavil v r.1229 slavný čínský čchanový mistr Wu-men Chuej-kchaj (Mumon Ekai), v překladu a s komentářem róšiho Aitkena.

Pernecká Soňa: Inteligentní sebeobrana pro ženy
252 Kč 204 Kč

Tato kniha právě ukazuje na to, že je možné připravit ženy na případné napadení a to jak obrannou technikou, tak také určitým pocitem jistoty, jež spočívá v tom, že jestliže případné oběť má alespoň částečné povědomí o tom, jak se bránit, tak to zcel

Rabbi Šimon Bar Jochaj a Kabala
221 Kč 155 Kč

Pojednání o životě a díle proslulého židovského učence, žijícího ve 2.století, jemuž je připisováno autorství Zoharu, základního kabalistického spisu, jenž byl ve 13.stol. redigován španělským mystikem Moše de Leon a obsahuje mystické výklady biblick ..

Rúmí a súfismus
215 Kč 172 Kč

Práce o životě a díle Džaláluddína Rúmího (1207 – 1273), islámského učence a zakladatele řádu Tancujících dervišů, jehož orientalisté považují za největšího mystického básníka všech dob. Autorka, náležející k předním světovým odborníkům na súfismus, ..

Šamanismus I
221 Kč 179 Kč

Ojedinělá antologie do níž přispělo deset světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku. Z obsahu: Mircea Eliade: ŠAMANISMUS A KOSMOLOGIE / J.Houston: MYSL A DUŠE ŠAMANA / S. Krippner: SNY A ŠAMANISMUS / D.

Šamanismus I
221 Kč 155 Kč

Sborník prací na téma šamanismu.

Šamanismus II
242 Kč 194 Kč

Kniha se skládá z příspěvků mnoha autorů, odborníků v oblasti náboženství, psychologie, filosofie, ezoterické filosofie, teosofie, léčitelství a pod. Zabývá se šamanismem, jeho tradicemi i současností v měnícím se světě. Dotýká se např. témat šamanis ..

Šamanismus III
215 Kč 151 Kč

Akta 9. Mezinárodní konference o šamanismu a alternativních formách léčení (1992) – 1. část.

Šamanismus IV
215 Kč 151 Kč

Akta 9. Mezinárodní konference o šamanismu a alternativních formách léčení (1992) – 2. část.

Tajemství prasíly 1
413 Kč 301 Kč

ZAPOMÍNÁNÍ PRASÍLY Kosmické vejce a Velký třesk, báje a symboly prasíly, nevědoucí věda versus prasíla ZAPOMENUTÁ PRASÍLA PŘÍRODY Viditelné a záhadné projevy prasíly, brány a kameny prasíly, skalní svatyně a maskované skaliště, nacističtí mágové a en ..

Tajemství prasíly 2
413 Kč 301 Kč

Prasíla kamene

Tajemství magických kamenných staveb; magnetické fluidum a čínský čchi-kung …

kostarické koule a olmécké hlavy; menhirové systémy Čech…

Aura, duše a duchové

Hmotné a nehmotné lidské tělo; duše, zombie, a hypnotizér Kafka; ..

Tao vůdce
188 Kč 150 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Astrolog a psycholog, profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci předkládá nově adaptovanou verzi staročínského spisu Tao-te ťing (Spis o Tao a ctnosti) pro New age.

Osobní rozvoj

Jako jeden z nejlepších autorů je bezpochyby Timothy Ferriss, kterého dostala mezi celebrity kniha Čtyřhodinový pracovní týden – ihned po vydání se stala světových bestsellerem. Ne jinak to bylo i u nás. Timothy Ferriss je proslulý především tím, že vše, co radí, poctivě zkouší nejdříve na sobě.

Don Miguel Ruiz, který se věnuje předávání učení starých Toltéků, je pro mnohé výborným učitelem. Jeho nejznámějším a velmi inspirativním dílem je titul Čtyři dohody.

Recenze:

Přečtěte si v naší literární kavárně recenzi knihy: Don Miguel Ruiz - Čtyři dohody - Kniha moudrostí starých Toltéků

Poselství Napoleona Hilla: „Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout“. Tento americký spisovatel nám zanechal opravdové motivační skvosty. Každý, kdo má zájem na sobě pracovat, by se měl s jeho tituly seznámit.

Poslední dobou často slýcháme slovo prokrastinace. Jak se vyhnout tomuto nešvaru se dozvíte v knize Konec prokrastinace, napsané Petrem Ludwigem.

Další český autor, významný český psychiatr Radkin Honzák, se usadil na žebříčcích naučné literatury s dílem Psychosomatická prvouka.

Pomoc v práci či v podnikání

Za kultovní titul pro každého podnikatele se dá zcela právem považovat Restart od Frieda Jasona. Tento průvodce podnikatelským minimem je mimořádně poučný. Jak řekl slavný marketingový guru Seth Godin: „Tuto knihu lze přehlížet jen na vlastní nebezpečí“. Za zmínku také stojí Ben Horowitz a jeho kniha S potížemi je jedna potíž.

Důležitým autorem je beze sporu Stephen R Covey, který získal pro rok 2012 druhou pozici v celosvětovém žebříčku nejvlivnějších profesionálů. Kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí se stala mezinárodním bestsellerem.

Postřehy od úspěšných

Inspirujme se od lepších a úspěšnějších, oni si tu svoji cestu už vyšlapali a mohou nám pomoci ušetřit spoustu energie. Z českých autorů je nutné zmínit „Břicháče Toma“ – Tomáše Kosačíka. Nejen jeho knihy o hubnutí se staly bestsellery. Kniha Promrhané dny – Myšlenky, které mi změnily život je výborný titul, psaný skvělou formou a zcela jistě by si ho měl každý, kdo touží po změně ve svém životě, pořídit. Jeho knihy pomohly už tisícům lidí. Proto je také jedním z nejoblíbenějších českých autorů a neustále se jeho tituly pohybují na předních příčkách TOP titulů.

Mark Manson zaujal svojí knihou Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le. Titul se okamžitě dostal na vrchol žebříčků a stal se právem bestsellerem. Kniha se opírá o jeho životní zkušenosti a měla by se stát povinnou četbou každého, kdo se ocitá na prahu dospělosti.

Knih toho typu je velká řada a každý si v té škále najde právě to, co potřebuje. Motivační literatura většinou slouží k uvědomění si toho, co dobře víme, ale denně na to zapomínáme. Pomůže nám utřídit si své myšlenky a dokáže nás posunout správným směrem. V dnešní době je to velmi populární žánr, který získává oblibu u stále větší masy čtenářů.

^ Zpátky nahoru

Přečtěte si více v naší literární kavárně