De Mello Anthony: K pramenům
240 Kč

199 Kč

Jednoduchá cvičení, která spojují duchovní tradice Východu s psychologickými a filosofickými východisky Západu.


De Mello Anthony: Minutová moudrost
240 Kč

199 Kč

Autor v krátkých příbězích nastiňuje pravdu osvícení víry a života. Jak často se něco jeví jiné, než opravdu je. Každou anekdotu v této knize přečtete za minutu. Budete mít mistrův jazyk za poněkud matoucí, nadnesený, dokonce přímo za bezobsažný.


De Mello Anthony: Spojení s Bohem
240 Kč

199 Kč

De Mellovy exerciční promluvy, které sám pečlivě připravil, ale nestihl publikovat. Velmi působivě zde osvětluje tři základní témata: modlitbu, pokání a Kristovu lásku.


De Mello Anthony: Bdělost
218 Kč

181 Kč

Probouzet lidi a odhalovat jim pravdu o jejich vlastní velikosti – to je cíl, který si Anthony de Mello kladl při své práci s lidmi, a tedy i cíl této knihy, jež jeho práci s lidmi zpětně zachycuje.


De Mello Anthony: Cesta k lásce
168 Kč

139 Kč

Meditace Anthony de Mella. „Láska pramení z Vědomí,“ připomíná Mello. K jeho dosažení je však potřeba naučit se vidět. „A naučit se vidět, je v životě člověka nejbolestivější. Bez schopnosti vidět se láska nezrodí.


Mello Anthony de: Modlitba žáby 2
159 Kč

132 Kč

Kniha meditací v povídkách. Příběhy pocházejí z různých zemí, kultur a náboženství. Čerpají z bezedné studnice humoru lidí celého světa, náležejí k našemu duchovnímu dědictví.


Mello Anthony de: Sádhana - Cesta k Bohu
89 Kč

74 Kč

Originální pojetí duchovní cesty indického jezuity Anthony de Mella překračuje uzavřenost jednotlivých učení a odmítá jejich výlučnost navzájem. Každá z těchto nauk je cestou vedoucí k cíli, směřující k Bohu.