Antológia Patristika a scholastika
377 Kč 293 Kč

Aurelius Augustinus, Dionýz Areopagita,Tomáš Akvinský, Bonaventúra, Rajmund Lullus, Ján Duns Scotus, Viliam Ockham

Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

Apokalypsa - Brána ráje
365 Kč 307 Kč

V prvé části autor předkládá oba oficiální české překlady Bible – ekumenický a kralický – aby porovnáním pojetí dospěl k co nejpřesnějšímu čtení, následně totiž začne pracovat s textem jako se znaky a symboly, které tento text skýtá. Přes mřížku kaba ..

Astrologie vztahů
302 Kč 236 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Astrologie, mimo to, že byla zřejmě předmětem esoterického bádání, poskytovala až do šestého století př. Kr. v podstatě jen všeobecně využívané návody k určení vhodné doby sázení a sklizni úrody, válčení, výběru daní a tak podobně.

Bezvýhradná láska
90 Kč

Prijať lásku ako životný princíp zmysluplnej existencie nepovažuje súčasná spoločnosť za dobré rozhodnutie. V spôsobe života, ktorý si dnes mnohí ľudia vyberajú, sa ustavične opakuje neľútostné spochybňovanie existencie skutočnej a trvalej ľudskej lá ..

Biblické povzbudenia so svätými
215 Kč 170 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu sa majú v liturgii svätej omše veriacim štedrejšie sprístupniť poklady Biblie. Jednou z možností, ktoré nám liturgia ponúka, sú omšové čítania zo Svätého písma na sviatky svätých. Tieto úryvky zo Starého ..

Boh ma miluje takého, aký som
110 Kč 85 Kč

Praktická príručka na prekonávanie denných problémov, ktoré riešia tí, čo sú v styku s postihnutými deťmi. Text je plný meditácií evanjelia. Hlavným motívom knihy je myšlienka, že aj hendikepovaní chcú byť milovaní. Keď sa im človek dáva – dočká sa o ..

Byť s Ježišom III.
54 Kč 43 Kč

V encyklike Boh je Láska čítame: Modlitba ako prostriedok vždy nového načerpania síl od Krista sa stáva celkom konkrétnou naliehavou potrebou. Kto sa modlí, nemrhá časom, aj keď sa zdá, že situácia je z každej stránky naliehavá a žiada sa iba konať. ..

Byť s Ježišom IV.
54 Kč 43 Kč

Pápež František hovorí: Prvá úloha kresťana je počúvať Božie slovo, počúvať Ježiša, pretože on k nám hovorí, zachraňuje nás svojím slovom; posilňuje našu vieru prostredníctvom tohto slova. Načúvaním Ježišovi živíme svoju vieru.Položím vám otázku: Vyh ..

Cirkev, drogy a toxikománia
223 Kč 172 Kč

Čo môžu robiť kresťania zoči-voči svetu drog? Najjednoduchšie je si povedať, že sa nás tento problém netýka. Kniha Cirkev, drogy a toxikománia neponúka toto ľahké riešenie, nezakrýva nám oči, otvára ich. Autorský tím dôležitej vatikánskej inštitúcie ..

Čo Ježiš hovorí o láske
188 Kč 143 Kč

Niektoré rozprávania obsiahnuté v evanjeliách majú aj po dvoch tisícročiach schopnosť prekvapovať nás a provokovať. Je to preto, lebo nám vždy ponúkajú „neopozeraný" uhol pohľadu. Podobenstvá sú rozprávania o ľuďoch, ako sme my – o otcoch, synoch, ro ..

Dejiny jezuitov
186 Kč 141 Kč

Dejiny jezuitov sú napínavým príbehom o ľuďoch, ktorí sa podujali veľkodušne žiť podľa charizmy svätého Ignáca. Za takmer poltisícročie existencie zažila rehoľa obdobia búrlivého rozkvetu, obdobia hľadania svojej identity v meniacich sa podmienkach i ..

Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 1773
565 Kč 429 Kč

V druhej polovici 17. storočia, keď v Európe vrcholil tlak Osmanskej ríše, bol Prešporok – dnešná Bratislava – najdôležitejším mestom Uhorského kráľovstva. Jeho obyvatelia húfne zanechávali katolícku vieru a pridávali sa k reformátorom. Ostrihomskí a ..

Dieťa a Biblia
178 Kč 135 Kč

Kniha Dieťa a Biblia autora Marie Pavlovská vydaná v nakladatelství Dobra v roce 2006, jazyk: Slovenština, vazba: Brožovaná, počet stran: 110, zařazení do kategorie: Křesťanství.

Dovoľte deťom prichádzať ku mne
74 Kč 62 Kč

Kniha Dovoľte deťom prichádzať ku mne autora Stanislaw Bielecki vydaná v nakladatelství Dobra v roce 2002, jazyk: Slovenština, vazba: Brožovaná, počet stran: 144, zařazení do kategorie: Křesťanství.

Dovoľte deťom prichádzať ku mne
130 Kč 102 Kč

Kniha Dovoľte deťom prichádzať ku mne autora Stanislaw Bielecki vydaná v nakladatelství Dobra v roce 2003, jazyk: Slovenština, vazba: Brožovaná, počet stran: 144, zařazení do kategorie: Křesťanství.

Duchovný život a modlitba
130 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Sériu kníh pátra Józefa Augustyna SJ s odpoveďami na rozličné otázky, ktoré trápia moderných kresťanov, uzatvára knižka o duchovnom živote a modlitbe. Otázky v nej kladú jednoduchí veriaci, no aj osoby hlboko zaangažované v živote Cirkvi a s veľkými ..

Dürckheim Karlfried: Hara zemský střed člověka
199 Kč 166 Kč

Zemský střed člověka. Kniha se zabývá tělesnou přítomností člověka jako branou k duchovnímu životu. „Hloubka zkušenosti záleží na tom, nakolik se na ní podílí celost člověka.

Easwaran Eknath: Meditace
99 Kč 83 Kč

Kniha předkládá osmibodový program duchovního rozvoje. Easwaranova metoda meditace vychází z autorovy osobní zkušenosti, ale i z původních principů a praktik světových mystiků, aplikovaných v třiceti letech výuky.

Evanjelium rodiny
78 Kč 62 Kč

Pápež František požiadal začiatkom roku 2014 nemeckého kardinála Waltera Kaspera, aby pred kardinálmi z celého sveta predniesol príhovor o evanjeliu rodiny. Tento príhovor sa stal východiskom pre diskusie kardinálov na konzistóriu v súvislosti s so s ..

Feng-šuej klíč k erotickému bydlení
99 Kč 79 Kč

Kniha se zaměřuje na jednoduché prostředky, kterými v rámci nauky feng-šuej můžete působit na kvalitu vlastního milostného života.

Fenomén Castaneda
99 Kč 79 Kč

Kniha je vhodným pomocníkem těch, kteří chtějí proniknout hlouběji do Castanedovy mystiky a jeho učení dona Juana. Ukazuje též šíři literárních i filosofických kontraverzí, které Castaneda svým dílem rozdmýchal…

GATO BRÁNA DO VĚČNOSTI
169 Kč 135 Kč

Lucidní snění nás může dovést k velkým dobrodružstvím ducha i na druhý břeh oceánu života a smrti.

Zkušený autor představuje knihu jako vítaného pomocníka k ovládnutí umění lucidního snění. Popisuje první kroky vedoucí k lucidnímu snění, osobní zkuš ..

Gato: Soumrakosvit
99 Kč 83 Kč

O cestě s otevřeným srdcem i myslí. Soumrakosvit je o laskavosti, tichém humoru, tajemství a spočinutí na cestě, která má srdce. Soumrakosvit je o mých výpravách do realit snění, hlubin duše a mexických zákoutí.

Jaroslav Jan Johan: Zpověď druida
99 Kč 83 Kč

Tato kniha seznamuje čtenáře s podivuhodným řádem linií .Odkrývání řádů linií je provedeno výkladem pověstí, souvislostmi historickými ,archeologickými a architektonickými.

Ježiš márnotratný syn
175 Kč 137 Kč

Henri Denis, kňaz a profesor na Katolíckej univerzite v Lyone, prináša v tejto knihe úvahy, ktoré vyplývajú z jeho lásky k Svätému písmu a k Ježišovi Kristovi. Hlboko začiera do témy Ježišovho Božieho synovstva. Povedať, že Ježiš je Boží Syn, j ..

Konkláve
161 Kč 127 Kč

Vakantný Apoštolský stolec. Takto sa označuje v obdobie, keď Cirkev nemá pápeža. Čo sa deje vo Vatikáne, keď pápež zomrie, alebo keď sa zriekne úradu?

Autor tejto knihy sa podujal zmapovať všetky obdobia vakantného Apoštolského stolca od začia ..

Král Miloslav: Soumrak ateizmu
99 Kč 83 Kč

Má lidský život kosmický smysl? Na tuto otázku a spoustu dalších Vám odpoví skvělá kniha M. Krále, který zde zkoumá, zda ateizmus je vědecká filozofie, za níž se vydává, či pouhá filozofická víra, která neplyne z vědy.

Kresťanská náuka o spoločnosti
54 Kč 43 Kč

Kardinál Hoffner podáva v knihe zhrnutie svojho celoživotného diela, ktoré sa venuje učeniu Cirkvi o spoločnosti. Otvára základné otázky: optimálne usporiadanie občianskej spoločnosti, vzťah Cirkvi a štátu, ideálna politická strana, postavenie rodiny v štáte … .

Modlitba ako stretnutie
135 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Človek sa naplno stáva človekom až vtedy, keď môže v najhlbšom osobnom stretnutí niekoho osloviť zámenom „ty". Anselm Grün OSB na stránkach tejto knižky vedie čitateľa k takémuto stretnutiu, pri ktorom človek oslovuje Boha. Modlitbu predstavuje ak ..

Môj život so svätými
401 Kč 358 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Páter James Martin SJ pochádza z rodiny nie príliš horlivých amerických katolíkov. K svätcom preto ako mladý človek nemal takmer nijaký vzťah. Na stránkach tejto knihy sa rozhodol podeliť o svoje skúsenosti s tým, ako sa svätci postupne stávali jeho ..

MOUDROST DELFÍNŮ
99 Kč 79 Kč

Koncept této knihy je doslova omračující.

Autorka je vizionářka, spisovatelka a hudebnice, která vede mezinárodní semináře zabývající se aktivní imaginací a transformačním procesem.

Jejím největším přáním je inspirovat a pomáhat při přeměně lidstv ..

Mountain Dreamer Oriah: Pozvání
99 Kč 83 Kč

Pozvání je neocenitelný průvodce: praktický, jedinečný a mnohdy překvapivý, který nás vede k prožívání extáze všedního života, učí nás rozpoznávat opravdovou krásu v nás samých i okolním světě a předkládá nám pokrm, po kterém touží naše duše.

Mountain Dreamer Oriah: Tanec
99 Kč 83 Kč

Pohyb v rytmu svého skutečného Já. Knížka Tanec je inspirující, praktická. Je hluboce poučná. Je to pozvání k tomu, abychom objevili radost, vyrovnanost a klid, které v nás dřímají.

Mučeníci lásky ku Kristovi
54 Kč 43 Kč

Svedectvo života jezuitského novica Tomáša Munka a jeho otca Františka je také vy´znamné, že presahuje rámec ich rodiny a našej krajiny.Možno v ňom aj dnes objavovať aktuálne posolstvo pre všetky´ch ľudí.Táto knižočka chce prispieť k tomu, aby sme ic ..

Na ceste za slobodou
160 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Je dobré, že veríš v Boha, staviaš na ňom a hľadáš istotu vo svojich blízkych. Zdroj tvojej slobody je však v tvojom vnútri, kde sa rodia tvoje postoje a tvoj vzťah k životu. Aby človek mohol byť slobodný, musí chápať, v čo verí, a nie sa slepo podro ..

Nájdi svoj skrytý poklad
161 Kč 159 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Existujú však dve zlaté pravidlá o modlitbe. Prvým je, že sa máme modliť, ako vieme. Spôsobom, ktorý najviac vyhovuje našej prirodzenosti. Teda nie tak, ako si myslíme, že by sme sa mali. Preto nemusíme meniť spôsob modlitby, ak sme pri nej šťastní ..

Náš milujúci Otec
26 Kč 21 Kč

Z trilógie Jeana Galota o osobách Najsvätejšej Trojice prinášame časť o Bohu Otcovi. Teológiu Otca autor fundovaným spôsobom podáva na pozadí biblického textu modlitby Otče náš.

O láske, manželstve a rodine
133 Kč 104 Kč

O láske sa neraz aj v kresťanskom prostredí píše a hovorí s takým idealizmom, že ľudia často zostávajú neoslovení vo svojej konkrétnej situácii. Nanajvýš si povzdychnú: Aké by to bolo pekné, keby to tak bolo u mňa, u nás… Poznáte to, keby…

Józef A ..

O láske, manželstve a rodine
133 Kč 105 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Kniha O láske, manželstve a rodine autora Józef Augustyn vydaná v nakladatelství Dobra v roce 2006, jazyk: Slovenština, vazba: Brožovaná, počet stran: 128, zařazení do kategorie: Filozofie a náboženství.

Opátstvo
215 Kč 163 Kč

Čo tak asi takí mnísi robia celé dlhé dni? Ako sa žije v opátstve?  Dokáže sa nám prihovoriť Boh, aj keď ani nevkročíme do kostola?

James Martin SJ prináša príbeh Anne, matky, ktorá prišla o syna tínedžera a celkom „náhodne" ju život privedie do ..

OSIRIDOVA ZEMĚ
241 Kč 188 Kč

Chcete-li porozumět civilizaci dávného Egypta, tato kniha bude vaším nejlepším průvodcem. Autor věnoval více než třicet let hledání odpovědi na různé otázky. Existovala v dávném Egyptě vyspělá civilizace? Byli to tito lidé, kteří postavili velké pyramidy?

Pater Ave Gloria
161 Kč 124 Kč

Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva Otcu sú najobľúbenejšie a naj-častejšie modlitby kresťanov. Je veľmi dôležité uvedomiť si čím hlbšie obsah viery, ktorý je vyjadrený v týchto slovách, a zážitok živého Boha, do ktorého nás uvádzajú. Túto publikáciu v ..

Peter Dubovský - Marek
673 Kč 560 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

S veľku radosťou vkladáme do rúk čitateľov ďalšie významné a obsiahle dielo kolektívu slovenských biblistov. Spomedzi novozákonných kníh si ako prvé vybrali na komentovanie Evanjelium podľa Marka. Hoci je zo štyroch evanjelií najkratšie, pre exegétov ..

Peter Hans Kolvenbach - Advent
161 Kč 137 Kč

Často mávame skúsenosť, že oživovať myšlienky a modlitbu inšpirovanými slovami Svätého písma nie je ľahké. Objavovať, že Božie slovo je životodarným prameňom, ktorý napĺňa našu túžbu po Bohu, ktorý uspokojuje naše srdcia, nás stojí mnoho úsilia. Potr ..

Peter K. A. Turkson,Vittorio V. Alberti - Hrdza
296 Kč 232 Kč

„Ekonomická kríza na jednej strane vyprovokovala silnejší odpor voči skorumpovanej moci. Na druhej strane sme svedkami širokej korupcie či krízy kultúry, najmä pokiaľ ide o chápanie politiky. Tá sa totiž chápe ako vykonávanie moci bez inšpirácie ideá ..

Poznanie pravdy
188 Kč 143 Kč

O bohatstvo myslenia a múdrosť Benedikta XVI. neutícha záujem ani po tom, čo uvoľnil Petrov stolec svojmu nástupcovi. V tejto útlej knižke ponúkame šesť prednášok, ktoré predniesol počas svojho pontifikátu v Regensburgu, Paríži, Washingtone, Berlín ..

Osobní rozvoj

Jako jeden z nejlepších autorů je bezpochyby Timothy Ferriss, kterého dostala mezi celebrity kniha Čtyřhodinový pracovní týden – ihned po vydání se stala světových bestsellerem. Ne jinak to bylo i u nás. Timothy Ferriss je proslulý především tím, že vše, co radí, poctivě zkouší nejdříve na sobě.

Don Miguel Ruiz, který se věnuje předávání učení starých Toltéků, je pro mnohé výborným učitelem. Jeho nejznámějším a velmi inspirativním dílem je titul Čtyři dohody.

Recenze:

Přečtěte si v naší literární kavárně recenzi knihy: Don Miguel Ruiz - Čtyři dohody - Kniha moudrostí starých Toltéků

Poselství Napoleona Hilla: „Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout“. Tento americký spisovatel nám zanechal opravdové motivační skvosty. Každý, kdo má zájem na sobě pracovat, by se měl s jeho tituly seznámit.

Poslední dobou často slýcháme slovo prokrastinace. Jak se vyhnout tomuto nešvaru se dozvíte v knize Konec prokrastinace, napsané Petrem Ludwigem.

Další český autor, významný český psychiatr Radkin Honzák, se usadil na žebříčcích naučné literatury s dílem Psychosomatická prvouka.

Pomoc v práci či v podnikání

Za kultovní titul pro každého podnikatele se dá zcela právem považovat Restart od Frieda Jasona. Tento průvodce podnikatelským minimem je mimořádně poučný. Jak řekl slavný marketingový guru Seth Godin: „Tuto knihu lze přehlížet jen na vlastní nebezpečí“. Za zmínku také stojí Ben Horowitz a jeho kniha S potížemi je jedna potíž.

Důležitým autorem je beze sporu Stephen R Covey, který získal pro rok 2012 druhou pozici v celosvětovém žebříčku nejvlivnějších profesionálů. Kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí se stala mezinárodním bestsellerem.

Postřehy od úspěšných

Inspirujme se od lepších a úspěšnějších, oni si tu svoji cestu už vyšlapali a mohou nám pomoci ušetřit spoustu energie. Z českých autorů je nutné zmínit „Břicháče Toma“ – Tomáše Kosačíka. Nejen jeho knihy o hubnutí se staly bestsellery. Kniha Promrhané dny – Myšlenky, které mi změnily život je výborný titul, psaný skvělou formou a zcela jistě by si ho měl každý, kdo touží po změně ve svém životě, pořídit. Jeho knihy pomohly už tisícům lidí. Proto je také jedním z nejoblíbenějších českých autorů a neustále se jeho tituly pohybují na předních příčkách TOP titulů.

Mark Manson zaujal svojí knihou Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le. Titul se okamžitě dostal na vrchol žebříčků a stal se právem bestsellerem. Kniha se opírá o jeho životní zkušenosti a měla by se stát povinnou četbou každého, kdo se ocitá na prahu dospělosti.

Knih toho typu je velká řada a každý si v té škále najde právě to, co potřebuje. Motivační literatura většinou slouží k uvědomění si toho, co dobře víme, ale denně na to zapomínáme. Pomůže nám utřídit si své myšlenky a dokáže nás posunout správným směrem. V dnešní době je to velmi populární žánr, který získává oblibu u stále větší masy čtenářů.

^ Zpátky nahoru

Přečtěte si více v naší literární kavárně