Haidt Jonathan: Hypotéza štěstí
398 Kč

322 Kč

„Proč tedy vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš?“ ptá se Matouš ve svém Evangeliu. „Je snadné objevovat chyby u ostatních, ale složité najít byť jen jedinou chybu u sebe,“ všímal si také Buddha.


Žantovská Irena: Rétorika a komunikace
298 Kč

241 Kč

Kniha Rétorika a komunikace je uceleným kompendiem provázejícím čtenáře širokým a členitým světem komunikace v minulosti i současnosti.


Dilvar Anand: Otrok
198 Kč

159 Kč

Život není dokonalý a každý zažíváme mnoho těžkých chvil. Možná i takový má být. Možná právě kvůli tomu máme prostředky, abychom těžkým momentům čelili: sílu, která nám pomáhá postavit se porážkám, možnost svobodně zareagovat na to, co se děje.


Peregrin Jaroslav: Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl
198 Kč

159 Kč

Málokdo pochybuje, že člověk nemá jen tělo, ale také mysl. Co to však ta mysl je? Je to nějaký vnitřní prostor, kde se prohánějí myšlenky, pocity a přání, jak to intuitivně vnímáme? Nebo je to spíše jenom činnost mozku, jak nám říkají vědci?


Tetlow Adam: Keltské vzory - Vizuální rytmy dávnověku
198 Kč

159 Kč

Jak uvázat keltské uzly? Jaká jsou tajemství klíčových vzorů? Existují zvláštní způsoby tvorby keltských spirál? Co tyto tajuplné vzory ve skutečnosti znamenají? Kdo je poprvé použil? A odkud se vzaly?