Steiner Rudolf: Člověk a vesmírné slovo
318 Kč

264 Kč

Za fyzickým světem, který vnímáme běžnými smysly, se skrývá svět neviditelného. Rozvineme-li nadsmyslové vědomí, můžeme tento skrytý, duchovní svět vnímat v podobě imaginací a můžeme poznávat skutečnou podstatu světa.


Steiner Rudolf: Esoterní hodiny II
298 Kč

248 Kč

Esoterní hodiny byly určeny užšímu okruhu žáků Rudolfa Steinera. Tito žáci v nich dostávali zvláštní pokyny k meditacím a duchovním cvičením, které nebyly všeobecně přístupné a zároveň jim dávali informace o účincích esoterní cesty na duši.


Zajonc Arthur: Meditace jako myšlení srdcem
280 Kč

233 Kč

PhD. Arthur Zajonc je profesorem fyziky a vede v USA akademický program pro komtemplativní mysl. Byl předsedou Lindisfarne Assocation, sdružující vědce, umělce a duchovní, věnující se studiu a realizaci alternativních postupů ve vědě a kultuře.


Boogerd Cornelis: Éterné tělo ve výchově malých dětí
278 Kč

231 Kč

Tato inspiraující kniha přibližuje svět éterných sil, který je základem waldorfské pedagogiky podle Rudolfa Steinera. Zejména rodičům a vychovatelům bude pomáhat v každodenní péči a výchově malých dětí.


Steiner Rudolf: Tajná věda v nástinu
248 Kč

206 Kč

Tajná věda Rudolfa Steinera představuje myšlenkové základy duchovní vědy. Spolu s Teosofií a Poznáváním vyšších světů tvoří hlavní prameny hlubšího poznání člověka a světa.


Steiner Rudolf: Nutnost a svoboda
228 Kč

189 Kč

Rudolf Steiner v tomto přednáškovém cyklu přináší myšlenky, které se vymykají konvenčním pohledům na pojmy svobody a nutnosti, z kterých můžeme právě dnes nalézat poznání.


Steiner Rudolf: Lidská a kosmická myšlenka
200 Kč

166 Kč

Není mnoho knih, které by zkoumaly myšlení způsobem, jaký je obsažen v této knize. Naše myšlení úzce souvisí s duchovními světy. Existuje 12 různých hledisek pro utváření našeho názoru. Podíváme se rovněž na lidské myšlení z hlediska astrologie.


Archiati Pietro: Tajemství lásky
198 Kč

165 Kč

Pietro Archiati, autor známé knihy Světová náboženstv se ve své knize snaží lásku osvětlit ze všech stran a zejména ji vyzvedává z pouhého pocitu do vědomí, jak to odpovídá vývoji v současné době.


Bauer Alois: Šamballa
188 Kč

157 Kč

Román plný nečekaných situací a zvratů líčí nečekanou cestu do míst, která lodi znají jen z tajuplných bájí.


Steiner Rudolf: Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy
178 Kč

148 Kč

V trojici muž, žena a dítě se nám v určitých souvislostech objevuje celé lidstvo. V dítěti je toho hodně zděděného po muži a ženě a zasahuje sem otázka dědičnosti, která do určité míry vlastně obsahuje i záhadu osudu.


Burkhardová Ursula: Karlik aneb setkání s gnómem
158 Kč

132 Kč

Jak najít cestu k elementárním bytostem? Díky svému osudu je autorka Ursula Burkhardová člověkem skutečně povolaným k tomu, aby nám tuto cestu ukázal. Od narození nevidomá byla obdařena schopností vnímat gnómy a další bytosti živlů.


Prokofjev Sergej: Chránit život
158 Kč

132 Kč

Knížka je anthroposofickou studií na žhavá témata současné doby. Mimo jiné se zabývá těmito důležitými otázkami: Otázka euthanasie a terapeutický imperativ Rudolfa Steinera. Jak souvisí Hippokratova lékařská přísaha se zákony karmy.


Steiner Rudolf: Práh duchovního světa
138 Kč

115 Kč

Kniha je základním pojednáním pro každého člověka, který se ubírá po cestě poznání a začíná se dotýkat nadsmyslového světa. Učí se číst obrazy, které se mu vynořují, a prožívat jeho skutečnosti a bytosti.