Mercier Hugo, Sperber Dan,: Záhada rozumu
389 Kč

314 Kč

Rozum není, čím se zdá být.

Říká se, že od zvířat nás odlišuje rozum. Ten se stejně jako ostatní charakteristiky našeho živočišného druhu vyvinul postupnou evolucí. Musíme si proto položit dvě zásadní otázky: Proč se rozum nevyvinul u zvířat?


Aslan Reza: Bůh a jeho lidské dějiny
349 Kč

282 Kč

Božstva mají jen jediné omezení — lidskou představivost.

Skrytou součástí každé náboženské tradice je sklon připisovat bohům lidské vlastnosti a city.


Chelčický Petr: Síť víry
349 Kč

282 Kč

Nejvýznamnější traktát náboženského myslitele husitské doby Petra Chelčického, který vznikl v polovině 15. století. Název přeneseně odkazuje k evangeliím a scéně rybolovu Kristových učedníků.


Hus Jan: Výbor z drobných českých spisů / České listy
329 Kč

266 Kč

Česká knižnice přináší reprezentativní díla české literatury od počátků po současnost bez ohledu na občanskou, ideovou a literární orientaci autorů. Řídí ji vědecká rada složená z předních literárních historiků a editorů.


Petrů Eduard: Život svaté Kateřiny
329 Kč

266 Kč

Stěžejní dílo české hagiografické literatury, veršovaná legenda Život svaté Kateřiny, datovaná do třetí čtvrtiny čtrnáctého století, se vyznačuje nejen promyšlenou instrumentací textu, alegoričností, obrazným viděním a barevnou symbolikou, ale též ús


Samuelová Julia: Cesty zármutku
329 Kč

266 Kč

Příběhy života, smrti a přežívání. Smrt se týká všech. I tak nás pokaždé zaskočí.

Umírání je jedno z témat, které západní společnost úspěšně vytěsnila. Kultura zapudila myšlenku smrtelnosti, jako bychom měli žít věčně.


Trávníček Jiří: Za textem
329 Kč

266 Kč

Publikace obsahuje některé důležité texty polské sociologie kultury a literatury, českému pohledu tak trochu skryté v záplavě toho, co k nám přichází ze Západu.


Blahoslav Jan: Čtyři menší spisy
299 Kč

242 Kč

Z díla předního představitele bratrské reformace, biskupa, básníka, překladatele, jazykovědce a hudebního teoretika Jana Blahoslava vydáváme čtyři díla mravoučná a polemická, která spojují erudici s múzičností a rétorickým uměním.


Ortega y Gasset José: Meditace o Quijotovi
99 Kč

79 Kč

Meditace o Quijotovi jsou torzem rozsáhlejšího edičního projektu, ve kterém Ortega zamýšlel podrobit zevrubnějšímu zkoumání příznačné projevy španělského života a kultury a pomocí jejich kritické interpretace vytěžit hodnoty, na nichž by bylo možné z