Augustyn Józef: Příprava na svátost smíření
69 Kč

56 Kč

Autor nám vysvětluje, co je svátost smíření a jak se na ni připravit, abychom ji prožili dobře. Setkávání s odpouštějící a uzdravující Boží láskou se nám pak stane zdrojem pokoje a radosti.


Barátová Veronika Katarína: Není anděl jako anděl
139 Kč

113 Kč

Poslední dobou jako by náš svět, plný nejistoty, existenciální úzkosti, vnitřní prázdnoty a beznaděje, chtěl zkrásnět. Svět zaplavili andělé. Nepřeberné množství publikací se věnuje andělskému fenoménu a probouzí ve čtenáři touhu po zážitku.


Barátová Veronika Katarína: Velká malá Terezie
109 Kč

88 Kč

Předkládanou knížečku tvoří krátká zamyšlení nad vlastními slovy svaté Terezie z Lisieux (1873–1897), jíž od dětství fascinovala dynamika vztahu pozemského života a věčnosti, „už ano, a ještě ne“ plnosti křesťanského života.


Bogner Václav: Nový zákon
450 Kč

364 Kč

Překlad Nového zákona, používaný při katolické liturgii, spojený s poznámkovým aparátem.


Brož Jaroslav: Velebí má duše Hospodina - Modleme se s Marií
99 Kč

76 Kč

Novinka

Jednou z nejkrásnějších modliteb v Bibli je Magnificat – chvalozpěv „Velebí má duše Hospodina“. Maria jej podle Lukášova podání (Lk 1,46–55) zazpívala před narozením svého syna při návštěvě u své příbuzné Alžběty.


Brunelová Clara: Uzdravila jsem se z anorexie
159 Kč

129 Kč

Anorexie je dramatická zkušenost, která se týká stále většího počtu lidí. Jde převážně o mladé dívky a ženy, byť se toto psychosomatické onemocnění neomezuje jen na ně.


Burgerová Milada Jiřina: Modlitba s Terezií od Ježíše
349 Kč

282 Kč

Jednoho dne mě chtěl Pán potěšit, a tak mi s velkou láskou řekl, abych se netrápila, neboť v tomto životě nemůžeme být stále v tomtéž rozpoložení; že jednou budu horlivá, a jindy vyprahlá; jednou zneklidněná, a jindy v klidu i v pokušeních, abych mu


Costová Carolina: Manželství: dobrodružství ve dvou - Kniha hrou
249 Kč

201 Kč

Chystáte se na velké dobrodružství jménem manželství? Jste už nějaký čas spolu a bilancujete? Pak je tu právě pro vás tato kniha! Co vás na vašem partnerovi kdysi okouzlilo? Jaká je vaše oblíbená píseň? Jste do sebe pořád zamilovaní?


Cottier Georges: Vyznání papežského teologa
90 Kč

73 Kč

Georges Cottier (1922) byl patnáct let teologem papežského domu Jana Pavla II. Z teologického hlediska připomínkoval různé papežské dokumenty, a měl tak bezprostřední vhled do papežova myšlení a záměrů, úspěchů i strádání.


Draper Brian: Duchovní inteligence
299 Kč

242 Kč

Určitě jsme slyšeli, že existuje inteligence praktická, technická, sociální i emoční, ale termín „duchovní inteligence“ nás může překvapit. Autorovi jde o to, abychom vzali na vědomí svou nezřídka zakrnělou duchovní dimenzi.


Řehoř III. Laham: Moje milovaná Sýrie!
149 Kč

121 Kč

Rozhovor nám umožňuje nahlédnout do obav i nadějí melchitského patriarchy, který miluje svou vlast a zná její historii i současnou problematiku jako málokdo. Řehoř III.


Frisch Jean-Romain: Světlo do temných dní
199 Kč

161 Kč

Knížka přináší přepis duchovních promluv nad Božím slovem, které zaznívaly v jednom pařížském kostele při pravidelných večerech modliteb za trpící a nemocné.


Fropo Jean-Régis: 90 otázek pro exorcistu
319 Kč

258 Kč

Opravdu existuje ďábel? Proč se někdo dostane do jeho moci? Můžeme být od jeho vlivu osvobozeni? Jaká je úloha exorcisty? A co můžeme dělat sami na svou ochranu? Proč žehnat předměty, prostory, auta – není to jen pověra? Co znamená New Age?


Frost Jack: Zakusit Otcovo objetí
349 Kč

282 Kč

„Jack byl člověk, který všechno říkal správně, všechno dělal správně a navenek vypadal jako dokonalý exemplář znovuzrozeného, Duchem naplněného, celistvého člověka, který ze všech sil usiluje o Boží království. Všechno bylo zdánlivě dokonalé.


Gajdovi Monika a Martin: Rodiče v akci
179 Kč

145 Kč

Jako rodiče si každý den klademe mnoho otázek o rodičovství, jako rodinní terapeuti jsme pomáhali stovkám rodičů řešit výchovné problémy. Prošli jsme spolu dlouhou a tvrdou cestu, dopouštíme se chyb, hledáme řešení, modlíme se.


Gehrig Rudolf: Youcat - Svátost smíření
99 Kč

79 Kč

Další publikace z řady YOUCAT se zaměřuje na svátost smíření jako na nový začátek – Update! Opět ji doplňují přitažlivé ilustrace, fotografie či citáty svatých…


Grün Anselm: Hory a údolí života
219 Kč

177 Kč

„Čím jsem starší, tím více chápu putování jako obraz své životní cesty. Každý její úsek má jinou tvářnost. Putování po horách mě velmi fascinuje. Pokaždé si tu znovu otestuji vlastní meze. Ještě pořád si na něco troufnu. Udržuji se tím v kondici.


Grün Anselm: Pokora a zakoušení Boha
99 Kč

79 Kč

Kniha je jakoby ilustrací slov žalmu „Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš“. Pokora je nezbytná ctnost pro každého, kdo se chce více přimknout k Bohu a žít v jeho blízkosti.


Grün Anselm: Velikonoční příběh
199 Kč

161 Kč

Anselm Grün prostě a jímavě vypráví příběh Ježíšových velikonoc. Jsme přítomni chvíli jeho slavného vjezdu do Jeruzaléma, poslední večeři s učedníky, cestě na Golgotu a ukřižování i vzkříšení. Slova umocňují snově krásné ilustrace Giuliana Ferriho.


Grun Anselm: Moje modlitební kniha
199 Kč

161 Kč

Cílem modlitby, přímluvy, chvály a požehnání je, aby byl Bůh ve všem oslavován. V modlitbě předkládám Bohu své pocity, vášně a obavy tak, abych jejich prostřednictvím mohl zakoušet Boha v hloubi své duše. (A.


Kiechle Stefan: Papež František a jeho jezuitské kořeny
149 Kč

121 Kč

Autor popisuje zakotvení papeže Františka v jezuitském řádu a ignaciánské spiritualitě. Jaký je Františkův duchovní styl? Jaký je jeho „způsob jednání“? Jaké jsou principy jeho rozlišování? Jak konkrétně ho ovlivnily velké postavy jezuitského řádu?


Kiechle Stefan: Umět se rozhodnout
119 Kč

97 Kč

Rozhodovat se musíme neustále, v malých i velkých věcech; jak se ale rozhodovat správně? A čemu vlastně říkáme „správné“ rozhodnutí? Existují nějaké metody nebo „techniky“ rozhodování? Jak hledat kritéria pro moudré rozhodování?


Kodet Vojtěch: Hledám tvou tvář
119 Kč

97 Kč

Nechat se Bohem milovat je podstatou našeho křesťanského povolání. Právě otevřením se lásce Boží začíná proměna našeho života. Toto otevření však není snadné, zvláště pro pýchu, jíž se bráníme Bohu a jeho ohnivé lásce.


Kodet Vojtěch: Jeho rány nás uzdravily
79 Kč

64 Kč

Modlitba křížové cesty nemá za cíl navodit nám smutek a depresi. Naopak, jde o jedinečný způsob, jak všechno těžké a bolestivé v našem životě propojit s Ukřižovaným a s mocí jeho lásky, jak otevřít naše rány hojivému oleji jeho milosrdenství.


Kodet Vojtěch: Mariánské modlitby
229 Kč

185 Kč

Sbírka všech různých mariánských modliteb, které sebral a uspořádal P. Vojtěch Cyril Kodet, O.Carm. Jedná se o modlitby jak „starodávné“ tak i současné, z pera například nynějšího Svatého otce Benedikta XVI.


Kodet Vojtěch: Novéna k Panně Marii rozvazující uzly
49 Kč

39 Kč

Novéna je modlitba, kterou se modlíme devět po sobě jdoucích dnů. Tuto novénu tvoří každý den kající modlitba, modlitba růžence, rozjímání na příslušný (1.-9.) den a závěrečná modlitba „k Marii, rozvazující uzly”.