Covey Stephen R.: Jak dosahovat předvídatelných výsledků v
269 Kč

226 Kč

Jedinou věcí, kterou si můžeme v byznysu být jisti, je nejistota. S. R. Covey ve své nejnovější knize ukazuje, že přesto existují organizace, které – bez ohledu na nejisté ekonomické podmínky – dosahují předvídatelných (a skvělých!


Covey Stephen R.: Třetí alternativa - Jak řešit nejobtížně
529 Kč

445 Kč

Ve své nejnovější – a bohužel i poslední – knize autor bestselleru „7 návyků…“ představuje pozoruhodný, vysoce účinný způsob řešení problémů a konfliktních situací, jimž každodenně čelíme ve svém profesním i osobním životě.


Doz Yves: Dynamická strategie - Schopnost pohotově
439 Kč

369 Kč

Kniha předních světových poradců v oboru podnikatelských strategií a strategického managementu probírá důvody, proč některé firmy nejsou s to přizpůsobit se změnám, zatímco jiné dokáží v změnách, přelomových situacích a opakujících se diskontinuitách


Gruber David: Rychločtení rychlostudium info managemen
389 Kč

327 Kč

Nové, upravené a rozšířené vydání úspěšného bestselleru známého tvůrce a lektora racionálních technik duševní práce je určeno všem, kdo chtějí rychle studovat a číst, a šetřit tak vlastním časem.


Gruber David: Time management - 3. vydání
319 Kč

268 Kč

Pozdní příchody, přesouvání pracovních schůzek, odkládání či dokonce neplnění pracovních úkolů, vyrušování sebe i druhých, to vše patří v současné době mezi „nešvary“ způsobující zbytečné stresy a konflikty.


Hammer Michael: Agenda 21 - Co musí každý podnik...-2.vy
429 Kč

361 Kč

Nové vydání knihy někdejšího tvůrce koncepce podnikového reengineeringu poodhaluje tajemství nejúspěšnějších podniků dneška a formuluje devět základních pravidel, devět kroků, jež musí podniky a podnikatelé učinit, chtějí-li uspět a prosperovat v prv


Klosterman Chuck: A co když je to jinak
349 Kč

294 Kč

Zásadní kniha pro všechny skeptiky

Kolikrát v životě jste byli o něčem bezvýhradně přesvědčeni? A kolikrát jste potom zjistili, že jste byli úplně vedle?


Koch Richard: Manažer 80/20 - Dosáhněte co nejlepších
398 Kč

335 Kč

Světově proslulý a úspěšný autor před lety seznámil svět s pravidlem 80/20 – s myšlenkou, že 80 procent vašeho úspěchu v jakékoli oblasti vaší činnosti je důsledkem pouhých 20 procent vámi vynaloženého času, úsilí a vašich klíčových rozhodnutí.


Kotter John P.: Vědomí naléhavosti změny - První a nejdů
348 Kč

293 Kč

Knižní novinka Johna Kottera, předního světového odborníka v oboru vedení lidí a prosazování a řízení změn, se soustřeďuje na hlavní předpoklad a první, nejtěžší krok originálního osmifázového rámce úspěšné realizace procesu změny – vyvolávání a udrž


Mauboussin Michael J.: Dvakrát měř, než rozhodneš! - Jak se vyh
389 Kč

327 Kč

Kniha amerického investičního stratéga určená nejen podnikatelům a investorům, kteří chtějí přijímat lepší rozhodnutí, probírá obvyklé myšlenkové chyby, jichž se při rozhodování dopouštějí vysoce inteligentní pracovníci odborných profesí.


Pavlica a kolektiv Karel: Versatilní vedení - Dynamická rovnováha
349 Kč

294 Kč

Známí vysokoškolští pedagogové ve spolupráci s americkým odborníkem na problematiku vedení lidí představují jedinečnou koncepci versatilního vedení, která zdůrazňuje nutnost osvojit si soubor zdánlivě protikladných, avšak doplňujících se manažerských


Veber Jaromír a kolektiv: Management kvality, environmentu...-2.vy
539 Kč

453 Kč

Obsahem nové knihy kolektivu zkušených autorů a předních domácích odborníků je především výklad manažerských systémů zaměřených na kvalitu, environment a bezpečnost práce, jak vyplývají z požadavků mezinárodních norem ISO 9001 a 14 001 a normy ČSN OH


Vlček Radim: Management hodnotových inovací
320 Kč

269 Kč

Přední odborník na hodnotový management v první části knihy charakterizuje marketingové a inovační pojetí hodnoty pro zákazníka a přínosy větší integrace výrobce se zákazníkem při spoluvytváření tzv. jedinečné hodnoty pro zákazníka.