Landová Tabita: Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620)
479 Kč

387 Kč

Kniha Tabity Landové podává ucelený přehled o podobě základních bohoslužebných forem Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě od jejích počátků kolem roku 1457 až do bitvy na Bílé hoře r. 1620.


Andrejev Daniil: Růže světa
449 Kč

363 Kč

Stěžejní dílo Daniila Andrejeva Růže Světa, jehož žánr sám autor definoval jako „metahistorický esej“, přináší zcela nový pohled na smysl dějin, lidského života i celého vesmíru.


Novotný Karel: O povaze jevů
419 Kč

339 Kč

Kniha je líčením příběhu fenomenologických diferencí týkajících se povahy jevů. A to, jak již název naznačuje, především v rámci nové francouzské fenomenologie.


Nykl Hanuš: Náboženství v ruské kultuře
399 Kč

322 Kč

Rusko je z náboženského hlediska jedinečnou zemí. Kromě postavení největšího pravoslavného státu světa má primát i v dalších oblastech. V Evropě je státem s nejvyšším počtem muslimů.


Berďajev Nikolaj: Filosofie svobodného ducha 1 2
349 Kč

282 Kč

Filosofie svobodného ducha je prvním větším systematickým dílem N. A. Berďajeva v emigraci shrnujícím všechna základní témata jeho dosavadního myšlení, jež pokrývají oblast metafyziky, filosofie dějin a náboženství.


Alfejev Ilarion: Kristus - vítěz nad podsvětím
329 Kč

266 Kč

Kniha Kristus – Vítěz nad podsvětím metropolity Ilariona Alfejeva se věnuje stěžejnímu tématu dogmatické a liturgické tradice pravoslavné církve: sestoupení Krista do pekel, jeho vítězství nad smrtí a vzkříšení mrtvých.


Kočandrle Radim: Anaximenés z Mílétu
329 Kč

266 Kč

Anaximenés z Mílétu je poslední z trojice myslitelů, kteří pocházeli z téhož iónského města a podle tradice stáli na samém prahu filosofie. Ačkoli se Anaximenem završuje mílétské vnímání světa, nalézá se poněkud ve stínu Thaléta a Anaximandra.


Šlajerová Monika: Palestinská církev dnes
299 Kč

242 Kč

Palestinští křesťané jsou původními a přímými dědici nejstarší církve světa, církve Svaté země. Jak se tito křesťané vypořádali s politicky komplikovaným 20.


Sacharov Sofronij Archimandrita: Vidět boha, jaký je
299 Kč

242 Kč

Život v Duchu. Zkušenost jiného bytí. Praxe kajícné a kontemplativní modlitby, jež uvolňuje lidského ducha z jařma zemské tíže, ze všech determinant našeho neproměněného světa, a uvádí jej do pravé svobody v Kristu, „do svazku lásky“.


Chartier Roger: Na okraji útesu
289 Kč

234 Kč

Roger Chartier (*1945) je jedním z předních francouzských historiků zaměřených na intelektuální dějiny. Spolupracoval s revuí Annales, působil na Vysoké škole sociálních studií (EHESS), od roku 2006 přednáší na Coll`ege de France.


Langrock Monika: Libanonské rozhovory
289 Kč

234 Kč

Libanon je barometrem politického dění na Blízkém východě a libanonští křesťané intelektuální elitou křesťanů Středního východu. Léta po skončení občanské války (1990) však popisují jako léta deziluze a deprese z politického vývoje země.


Špelda Daniel: Pravda - dcera času
289 Kč

234 Kč

O původu ideje pokroku poznání Myšlenka pokroku poznání není samozřejmá. Obvykle se má za to, že do filosofie a vědy se dostala zvenčí a pomocí záhadných procesů, jako byla třeba sekularizace eschatologie.


Kšajt František: Hovory arte
279 Kč

226 Kč

Arteterapie je něco mezi nebem a zemí. Přesvědčit se o tom můžete v jednadvaceti Hovorech arte, které jsou vedeny s předními představiteli artetrapie a dalších expresivních terapií v České republice.


Kratochvíl Zdeněk: Anaxagorás
279 Kč

226 Kč

Monografie o Anaxagorovi představuje intelektuální proměnu starší iónské přírodovědy a archaické filosofie v duchu „osvícenství“ řecké raně klasické doby. Ne náhodou se prý v Athénách Anaxagorovi přezdívalo „Rozum“.


Myšlení o transcendenci
279 Kč

226 Kč

Kniha Myšlení o transcendenci nabízí dvanáct zastavení nad pojetími transcendence z pohledu teologů od starověku po moderní dobu, renesančních umělců, náboženských pedagogů a jazykovědců.


Frei Jan, Švec Ondřej,: Překonání subjektivismu ve fenomenologii
249 Kč

201 Kč

Svým originálním projektem asubjektivní fenomenologie se Patočka připojil k plejádě myslitelů, kteří usilovali rozšířit fenomenologii za meze dané její původní vazbou na transcendentální subjektivitu. Patřil k nim M. Heidegger, E. Fink, M.


Vacková Barbora: Třetí město
249 Kč

201 Kč

Publikace nabízí pohled na město obyčejné, každodenně prožívané, a tím utvářené a reinterpretované, naplněné lidským jednáním, komunikací a vztahy. Nabízí také pohled na obrazy města, které jsou odrazem a předlohou naší každodennosti současně.


Glombíček Petr: Filosofie mladého Ludwiga Wittgensteina
239 Kč

193 Kč

Výklad celkové intence Wittgensteinovy první a vlastně jediné knihy, známé pod názvem Tractatus logico-philosophicus, vedla autora ke snaze postupovat po linii, kterou sám Wittgenstein doporučil nakladateli Fickerovi, když se mu snažil přiblížit, pro


Syrský Efrém: Hymny o ráji
239 Kč

193 Kč

Hymny o ráji svatého Efréma Syrského vznikly jako katechetické rozjímání o Adamově prvotní kráse a o jeho kněžské úloze v ráji, kde směl pobývat v blízkosti jeho nitra – tajemné Boží přítomnosti.


Ajvaz Michal, Havel Ivan M.: Snování
229 Kč

185 Kč

Kniha přináší dopisy, v nichž si oba autoři v průběhu jednoho roku sdělovali své sny, přemýšleli o nich a zkoumali, zda by mohli najít některé zákonitosti nočního snění, aniž by se přitom opírali o psychoanalytické nebo jakékoliv jiné teorie snu.


Novotný Karel: Relevance subjektivity
229 Kč

185 Kč

Jednota těla a duše je ve filosofii Edmunda Husserla analyzována jako dvojí vtělení subjektu, inkarnace v těle prožívaném zevnitř, Leib, a inkorporace v těle vnímatelném v objektivním prostoru, tak jako jiná tělesa, Körper.


Sládek Karel: Krása spasí svět
200 Kč

162 Kč

Známý výrok z Dostojevského románu Idiot „Krása spasí svět“, který dal název této kolektivní monografii, otevřel otázku, na kterou se kolektiv autorů této knihy pokusil dát odpověď: „Jaká krása spasí svět?


Beran Ondřej: Když je řeč o barvách
199 Kč

161 Kč

Barva představuje jeden z tradičních filosofických problémů, který byl a je zkoumat z nejrůznějších úhlů pohledu, v různých souvislostech a kontextech.