Edwards Jonathan: Deník Davida Brainerda
250 Kč

202 Kč

O působení Boží milosti mezi severoamerickými indiány

Brainerdovy zápisky nám odhalují příběh o působení Boží moci a milosti skrze mladého kazatele Davida Brainerda, který navzdory tělesné slabosti, stále se zhoršující smrtelné nemoci i téměř neún


Hulse Erroll: Kdo jsou puritáni? ...a co učí?
230 Kč

186 Kč

Touhou autora je vzbudit nadšený obdiv k puritánům, abyste mohli přijmout užitek z jejich praktického příkladu a těžit z jedinečné vyváženosti jejich učení, zkušeností a praxe.


Owen John: Duchovní smýšlení
95 Kč

77 Kč

Duchovní smýšlení je zkrácená verze původního Owenova díla Milost a povinnost duchovního smýšlení. Ve světě kolem nás je mnoho věcí, které bojují o místo v naší mysli, avšak všechny tyto věci vedou pouze ke smrti.


Peace Martha: Znamenitá žena
275 Kč

222 Kč

Chcete v souladu s Biblí zvládat obtížné životní situace jako jsou konflikty, hněv, osamělost, zármutek, strach.


Steiger Pavel: Svou slávu nikomu nedám
390 Kč

315 Kč

Kniha podrobně vysvětluje učení o Boží milosti s důrazem na Boží svrchovanost a neschopnost člověka cokoli učinit pro vlastní spasení.


White James R.: Zármutek
129 Kč

105 Kč

Když prožíváte zármutek nad ztrátou milované osoby, je normální ptát se, jestli se budete ještě někdy cítit zase dobře. Osamělost, strach, zmatek a zloba jsou pocity, které znemožňují příchod nové naděje.