Asistent pedagoga
365 Kč 304 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Publikace Asistent pedagoga se věnuje problematice asistentů pedagoga a tématům souvisejícím s těmito pracovníky. Příručka Asistent pedagoga přináší soubor pěti nezávislých statí, jež spolu tematicky souvisí. Autorka se v nich věnuje problematice asi ..

Asistent pedagoga v mateřské škole
355 Kč 277 Kč

Publikace přináší komplexní pohled na činnost asistenta pedagoga v mateřské škole se všemi jejími specifiky, počínaje úspěšným výběrem a uvedením asistenta pedagoga do MŠ, přes jeho metodickou podporu až po vymezení pracovní náplně asistenta pedagoga ..

Líný učitel Cesta pedagogického hrdiny
425 Kč 332 Kč

Učitel, který se rozhodl učit moderně, se vlastně vydává na cestu pedagogického hrdiny. Na jeho cestě jej mohou potkat mnohá protivenství. Zatímco předchozí publikace Líný učitel: jak učit dobře a efektivně ukázala, jak realizovat podporující a klima ..

ÁDÉHÁDĚ Jak na emoce dětí s ADHD
325 Kč 254 Kč

Publikace netradičním způsobem představuje problematiku ADHD a soustředí se zejména na porozumění světu dětí s touto poruchou, které je základem úspěšné práce s hyperaktivními a impulzivními jedinci. Zdůrazňuje důležitost práce s emocemi dětí i jejic ..

ADHD krok za krokem
355 Kč 277 Kč

Publikace přináší komplexně zpracovanou problematiku ADHD. Přestavuje základní vymezení této poruchy, možnosti podpůrných a organizačních opatření či jejich financování, včetně ukázek dokumentů souvisejících se začleněním dětí s ADHD do vzdělávacího ..

Alfa a omega (nového) ředitele školy
490 Kč 382 Kč

Každý školní rok přináší legislativní změny dotýkající se školství, na něž musí ředitelé škol pružně reagovat. A proto jsme připravili publikaci Alfa a omega (nového) ředitele školy, jež shrnuje výklady legislativních novinek postihujících vybrané ne ..

Alfa a omega ředitele školy
265 Kč 207 Kč

Publikace Alfa a omega ředitele školy přináší novinky ze školské legislativy a managementu. Čtenář se dozví, co se změnilo v pravidlech konkurzního řízení a konkurzních komisí a jaké změny nastaly v souvislosti s vyhláškou č. 107/2019 sb. Publikace s ..

Asistent pedagoga a klima třídy
355 Kč 277 Kč

Asistenti pedagoga personálně posilují pedagogické sbory a je třeba se zabývat funkčností jejich působení. Tito pracovníci mohou svou prací posilovat pozitivní klima ve třídě i v celé škole. Naše publikace si klade za cíl zbavit se některých stereoty ..

Bejlková Milena, Pelikánová Marie,: Bylo jedno paraplíčko
345 Kč 287 Kč

Děti se hravou formou seznamují se změnami počasí, ročních období a se střídáním dne a noci. Zábavnými aktivitami si rozšiřují poznatky o vlastnostech některých zvířat a rozšiřují si slovní zásobu o přirovnání. Poznávají houby a vyrábějí je z těsta.

Bystrá hlavička pro děti od 5 do 8 let
189 Kč 100 Kč

Aktivity v knize Bystrá hlavička připravily učitelky a učitelé mateřských a základní školy, kteří vědí, co vaše děti potřebují pro rozvoj nadání, dovedností a myšlení.

Díky připraveným aktivitám dosáhnou rodiče svého snu – mít bystré a připravené ..

Čapek Robert: Učitel a syndrom vyhoření
385 Kč 319 Kč

Mezi nejčastější profese, u nichž hrozí syndrom vyhoření, patří učitelé. Právě oni totiž často přistupují ke své práci s velkým nadšením a zaujetím, nicméně pokud se nedočkají adekvátní odezvy a nepocítí úspěch, ztrácejí motivaci.

Česká škola a žáci ze zahraničí
395 Kč 308 Kč

Publikace je určena pro ředitele a pedagogy českých škol, kteří mají mezi svými žáky-cizince či české děti žijící v zahraničí. Věnuje se žákům, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, a problémům, jež mohou nastat při návratu těchto dětí do ..

Čtení PS 3
79 Kč 63 Kč

Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci se školákem s ADHD v mladším věku. Rodiče školáků získají účinnou pomoc ve formě popisu konkrétních životních situací a osvědčených návrhů jejich řešení. Každý text je doprovázen pracovním liste ..

Diagnostika v kariérovém poradenství
385 Kč 323 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Publikace přináší ucelený a praktický vhled do metod kariérového poradenství. pomáhá zorientovat se v oblasti posudkové problematiky, shrnuje jednotlivé přístupy, představuje metody kariérní diagnostiky, jako je například RAISEC, včetně konkrétních t ..

Didaktika matematiky I.
404 Kč 325 Kč

Dostatočne rozvinutá sluchová percepcia je jedným z najdôležitejších aspektov učenia sa bez ťažkostí. Deti s oslabenou sluchovou percepciou mávajú často problém zvládať samotný školský proces v základnej škole.

Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy
700 Kč 582 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Brožúra identifikuje situácie a problémy, ktoré súvisia s poškodzovaním dobrého mena školy a pedagógov, či už zo strany rodičov alebo žiakov. Prináša praktické rady, ako sa v týchto situáciách brániť a ako im predchádzať.

Hrajeme si...1
189 Kč 151 Kč

Publikace Hrajeme si… I vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si… a obsahuje náměty na hry s tradicemi, s říkadly, s pohádkami.

cílem aktivit je seznámit děti s českými tradicemi, říkadly, pohádkami a přiblížit jim tak zvyky našich předků ..

Hrajeme si...2
229 Kč 179 Kč

Publikace Hrajeme si… II vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si… a obsahuje náměty na hry v parku a lesoparku, na zahradě, na výletě.

soubor 112 her určených pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku ve venkovním prostředí ..

Hrajeme si...3
189 Kč 147 Kč

Publikace Hrajeme si… III vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si… a obsahuje náměty na hry s netradičními pomůckami, s přírodninami, v tělocvičně.

soubor 84 her určených pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku v herně/tě ..

Hravé čítanie Kreativné úlohy pre žiakov 1. stupňa ZŠ na rozvíjanie...
1 318 Kč 1 061 Kč

Reedícia obľúbenej pomôcky učiteľov teraz v novom a praktickom vydaní! Publikácia Hravé čítanie je určená učiteľom na 1. stupni základných škôl. Obsahuje ukážky textov a úlohy koncipované podobne ako v Testovaní 5 a 9 či PISA, a teda slúžia ako predpríprava na testovanie na 2. stupni ZŠ

Husľová škola zošit 1
673 Kč 526 Kč

Prvý zošit husľovej školy popredného husľového pedagóga prof. Viliama Koříneka, ktorá bola v čase svojho prvého vydania (1987) a ešte aj dodnes je jeho najvýznamnejšou pedagogickou prácou.

Husľová škola zošiť 2
673 Kč 471 Kč

Husľová škola prof. Viliama Kořínka je výsledkom jeho dlhoročnej pedagogickej práce so žiakmi. Cyklus piatich zošitov postupne naučí mladého hráča základným hmatom hry na husle od prípravného ročníka až po II. stupeň ZUŠ. Jednotlivé zošity obsahujú n ..

Inkluze a kariérové poradenství
365 Kč 304 Kč

Kariérní poradenství s prvky sociodynamického poradenství a systemického přístupu, individualizované poradenství v komplexní příručce. Autor se v publikaci věnuje problematice systemické perspektivy v kariérovém poradenství založené na pohledu na ž ..

Já jsem takový a ty jsi makový
365 Kč 285 Kč

Také řešíte na začátku každého nového školního roku ve Vaší mateřské škole nesoulady mezi dětmi? Nakonec si na sebe zvyknou, ale chce to pevné nervy a velkou trpělivost Vašich pedagogů. Aby toto období bylo v září co nejkratší a aby ke konfliktům mez ..

Jak budovat dobrý vztah s rodiči
345 Kč 311 Kč

Závěrečná publikace ediční řady se jmenuje Jak budovat dobrý vztah s rodiči? a jak název napovídá, oblastí zde řešenou je vztah školy a rodiny, jak řešit výchovné a výukové problémy žáků s rodiči, jaká mohou být očekávání z obou stran a v neposlední ..

Jazyk a řeč Znalosti
59 Kč 47 Kč

"Pracovní sešit obsahuje pracovní listy zaměřené na jazykové a řečové dovednosti. Rodiče si současně mohou ověřit znalosti dítěte ve vybraných oblastech běžného života. Celá sada 6 pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro ověření dovedností, scho ..

Knihrátky s Námořnickou pohádkou
525 Kč 410 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Publikace Knihrátky s Námořnickou pohádkou – díly A a B z ediční řady Předčtenářská gramotnost jsou určeny pedagogům mateřských škol, kterým přináší rozsáhlý, ucelený blok aktivit založených na práci s pohádkou Ljuby Štíplové. Od základního textu se ..

kolektiv autorů: Hravé cvičení
365 Kč 303 Kč

Publikace obsahuje náměty na činnosti, které vedou k rozvoji pohybových dovedností u dětí, rozvíjejí obratnost, koordinaci pohybů a jemnou motoriku.

KuliFerdo 1,2,3,4,5,6,7,8 Na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
560 Kč 401 Kč

Kalendář Proměny 2013 je originální charitativní projekt s velkým mediálním ohlasemJedinečný fotografický kalendář plný československých hvězd. Kalendář ve znamení filmových postav v podání českých osobností. Tentokrát se slavnými dvojicemi v rolích ..

KuliFerdo 1,2,3,4,5,6,7 Špecifické poruchy učenia
490 Kč 374 Kč

Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

KuliFerdo a jeho svet 1,2,3
210 Kč 161 Kč

Modrý súbor pracovných zošitov Kuliferdo koncepčne nadväzuje na červený súbor ôsmich pracovných zošitov, zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Jednoduché aktivity vhodné pre školské aj domáce prostredie, ktoré pomôžu ..

KuliFerdo a jeho svet Emócie a znalosti
70 Kč 55 Kč

Pracovný zošit obsahuje jednoduché aktivity vhodné pre pedagógov, ale i rodičov. Pomáha zmapovať a overiť rozsah vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej školskej dochádzky v oblasti emócií a znalostí. Súčasťou je aj hodnotiaca ta ..

KuliFerdo a jeho svet Motorika a myslenie
70 Kč 51 Kč

Pracovný zošit obsahuje jednoduché aktivity vhodné pre pedagógov, ale i rodičov. Pomáha zmapovať a overiť rozsah vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej školskej dochádzky v oblasti motoriky a myslenia. Súčasťou je aj hodnotiaca ..

KuliFerdo a jeho svet Vnímanie a reč
70 Kč 54 Kč

Pracovný zošit obsahuje jednoduché aktivity vhodné pre pedagógov, ale i rodičov. Pomáha zmapovať a overiť rozsah vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej školskej dochádzky v oblasti vnímania a reči. Súčasťou je aj hodnotiaca tabu ..

KuliFerdo Grafo a jemná motorika pre deti od 5 do 7 rokov
213 Kč 151 Kč

Až 96 úžasných aktivít, ktoré rozvíjajú grafomotorické zručnosti škôlkarov pred vstupom do základnej školy. Pre deti od 5 do 7 rokov. Aktivity na nácvik písania a vnímania, možnosť sledovania individuálneho napredovania detí, dobrý štart do školy.

KuliFerdo Grafomotorika pracovný zošit 3
70 Kč 54 Kč

Pracovný zošit zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblasti grafomotoriky. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

KuliFerdo Grafomotorika pre deti od 4 do 7 rokov
213 Kč 162 Kč

Až 100 úžasných aktivít, ktoré rozvíjajú prvé grafomotorické zručnosti aj tých najmenších škôlkarov. Pre deti od 4 do 7 rokov. Rozvoj grafomotorických zručností, osvojenie si správnych základov pre budúce písanie a kreslenie, prvé čiary, prvé strihanie, prvé lepenie.

KuliFerdo Orientácia pracovný zošit 1
70 Kč 51 Kč

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja orientáciu a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

KuliFerdo Orientácia pracovný zošit 6
70 Kč 54 Kč

Pracovný zošit zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblasti orientácie. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

KuliFerdo Pozornosť I pracovný zošit 2
70 Kč 54 Kč

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja pozornosť a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

KuliFerdo Pozornosť II pracovný zošit 3
70 Kč 49 Kč

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja pozornosť a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

KuliFerdo Pozornosť III pracovný zošit 4
70 Kč 49 Kč

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja pozornosť a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

KuliFerdo Pozornosť pracovný zošit 8
70 Kč 54 Kč

Pracovný zošit zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblasti pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

KuliFerdo Predmatematické predstavy pracovný zošit 5
70 Kč 54 Kč

Pracovný zošit zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblasti predmatematických predstáv. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

KuliFerdo Rozvoj myslenia pracovný zošit 4
70 Kč 54 Kč

Pracovný zošit zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblasti myslenia. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

KuliFerdo Sluchové vnímanie pracovný zošit 7
70 Kč 54 Kč

Pracovný zošit zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblasti sluchového vnímania. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

KuliFerdo Sluchové vnímanie pracovný zošit 7
70 Kč 49 Kč

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja sluchové vnímanie a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

KuliFerdo Zrakové vnímanie I pracovný zošit 1
70 Kč 55 Kč

Pracovnýc zošit zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblasti zrakového vnímania. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Osobní rozvoj

Jako jeden z nejlepších autorů je bezpochyby Timothy Ferriss, kterého dostala mezi celebrity kniha Čtyřhodinový pracovní týden – ihned po vydání se stala světových bestsellerem. Ne jinak to bylo i u nás. Timothy Ferriss je proslulý především tím, že vše, co radí, poctivě zkouší nejdříve na sobě.

Don Miguel Ruiz, který se věnuje předávání učení starých Toltéků, je pro mnohé výborným učitelem. Jeho nejznámějším a velmi inspirativním dílem je titul Čtyři dohody.

Recenze:

Přečtěte si v naší literární kavárně recenzi knihy: Don Miguel Ruiz - Čtyři dohody - Kniha moudrostí starých Toltéků

Poselství Napoleona Hilla: „Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout“. Tento americký spisovatel nám zanechal opravdové motivační skvosty. Každý, kdo má zájem na sobě pracovat, by se měl s jeho tituly seznámit.

Poslední dobou často slýcháme slovo prokrastinace. Jak se vyhnout tomuto nešvaru se dozvíte v knize Konec prokrastinace, napsané Petrem Ludwigem.

Další český autor, významný český psychiatr Radkin Honzák, se usadil na žebříčcích naučné literatury s dílem Psychosomatická prvouka.

Pomoc v práci či v podnikání

Za kultovní titul pro každého podnikatele se dá zcela právem považovat Restart od Frieda Jasona. Tento průvodce podnikatelským minimem je mimořádně poučný. Jak řekl slavný marketingový guru Seth Godin: „Tuto knihu lze přehlížet jen na vlastní nebezpečí“. Za zmínku také stojí Ben Horowitz a jeho kniha S potížemi je jedna potíž.

Důležitým autorem je beze sporu Stephen R Covey, který získal pro rok 2012 druhou pozici v celosvětovém žebříčku nejvlivnějších profesionálů. Kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí se stala mezinárodním bestsellerem.

Postřehy od úspěšných

Inspirujme se od lepších a úspěšnějších, oni si tu svoji cestu už vyšlapali a mohou nám pomoci ušetřit spoustu energie. Z českých autorů je nutné zmínit „Břicháče Toma“ – Tomáše Kosačíka. Nejen jeho knihy o hubnutí se staly bestsellery. Kniha Promrhané dny – Myšlenky, které mi změnily život je výborný titul, psaný skvělou formou a zcela jistě by si ho měl každý, kdo touží po změně ve svém životě, pořídit. Jeho knihy pomohly už tisícům lidí. Proto je také jedním z nejoblíbenějších českých autorů a neustále se jeho tituly pohybují na předních příčkách TOP titulů.

Mark Manson zaujal svojí knihou Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le. Titul se okamžitě dostal na vrchol žebříčků a stal se právem bestsellerem. Kniha se opírá o jeho životní zkušenosti a měla by se stát povinnou četbou každého, kdo se ocitá na prahu dospělosti.

Knih toho typu je velká řada a každý si v té škále najde právě to, co potřebuje. Motivační literatura většinou slouží k uvědomění si toho, co dobře víme, ale denně na to zapomínáme. Pomůže nám utřídit si své myšlenky a dokáže nás posunout správným směrem. V dnešní době je to velmi populární žánr, který získává oblibu u stále větší masy čtenářů.

^ Zpátky nahoru

Přečtěte si více v naší literární kavárně