Greene Liz: Astrologické Slunce
220 Kč

183 Kč

Další z řady seminárních přednášek konaných v londýnském Středisku pro psychologickou astrologii. LIZ GREENEOVÁ se ve svém výkladu astrologického významu Slunce opírá především o Apollóna jako nositele Slunce v řecké mytologii.


Jehle Markus: Astrologie v poradenské praxi
270 Kč

225 Kč

Podnětná a svěže napsaná příručka určená nejen pro astrology, kteří poskytují konzultace, ale i pro všechny zájemce o astrologii, kteří chtějí proniknout do tajemství výkladu horoskopu.


Jehle Markus: Partnerské horoskopy
260 Kč

216 Kč

M. Jehle se v této knize zabývá problematikou, která se tradičně označuje jako synastrie a spočívá v aspektovém porovnávání dvou (partnerských) horoskopů. Autor nejprve probírá témata jednotlivých planet ve formě: Slunce partnera v tvém 1., 2. atd.


Millman Dan: Cesta pokojného bojovníka
260 Kč

216 Kč

Autor, někdejší mistr světa v gymnastice, líčí ve své knize příběh své vnitřní cesty, která započala jedné noci u obyčejné benzinové pumpy, kde se setkal se svým guruem, jemuž dal jméno Sokrates.


Millman Dan: Návrat pokojného bojovníka
280 Kč

233 Kč

Autor Cesty pokojného bojovníka pokračuje v líčení své životní cesty za sebenalezením a sebedovršením. Poté, co strávil několik let tréninkem u svého gurua jménem Sokrates, se Dan pokouší usadit a vést normální profesní a manželský život.


Starý Rudolf: Podobnosti II
300 Kč

249 Kč

Předmětem autorových úvah je Jungova integrální antropologie, jejímž posláním je sloužit jako průvodce na cestě individuace.


Tarnas Richard: Prométheus a Uran
200 Kč

166 Kč

Autor je docentem filosofie a psychologie na Kalifornském institutě integrálních studií, kde spolu se Stanislavem Grofem vede kurs Psýcha a kosmos.