Počet nalezených produktů: 80

Pro daný výběr nebyly nalezeny žádné nabízené výrobky.

Anderliková Lore: Cesta k inkluzi
199 Kč

161 Kč

Nejnovější kniha Montessori pedagožky a terapeutky Lore Anderlikové přináší komplexní pohled na v dnešní době tolik diskutovanou otázku inkluze a její důležitost pro vývoj společnosti.


Bakalář Petr: Kurz sebepoznání
178 Kč

144 Kč

Kurz sebepoznání je zatím poslední knihou Petra Bakaláře. Je plodem života osamělého a těžce zkoušeného stykem s takzvanou realitou, normálními lidmi.


Bakan Joel: Dětství pod palbou
299 Kč

242 Kč

Velké firmy si našly nový zdroj zisku: naše děti. Joel Bakan odhaluje, do jaké míry tyto firmy zneužívají zranitelnost a ovlivnitelnost dětí, jak manipulují se strachem jejich rodičů a jednají bez ohledu na zájmy a zdraví dětí.


Banmen John: Virginia Satirová - Psychologické eseje 1963-1983
279 Kč

226 Kč

Kniha psychologických esejů z pera Virginie Satirové spatřila světlo světa dlouho po její smrti. Tohoto úkolu se společně s týmem editorů ujal její blízký spolupracovník John Banmen, který vybral a upravil některé autorčiny starší texty.


Barker Philip: Rodinná terapie
329 Kč

266 Kč

Od prvního vydání knihy Rodinná terapie uplynulo už více než třicet let. Za tu dobu prošla oblast rodinné terapie nezanedbatelným vývojem, cíl knihy však zůstává stejný.


Bertl Ivan: Kapitoly o finanční gramotnosti
89 Kč

72 Kč

Publikace Kapitoly o finanční gramotnosti vznikla jako výstup interního grantu řešeného na Pedagogické fakultě Univerzity J. E.


Boadella David: Životní proudy
249 Kč

201 Kč

Životní proudy nabízejí úvod do biosyntézy, metody somatické (tzn. na tělo orientované) psychoterapie.


Brečka Tibor: Psychologie katastrof
168 Kč

136 Kč

Vybrané kapitoly z psychologie katastrof je kniha, která má za cíl poskytnout psychologický pohled na některá témata, se kterými se v rámci vyrovnávání se s mimořádnými událostmi a katastrofami setkáváme.


Bruchová Hilde: Učíme se psychoterapii
199 Kč

161 Kč

Začínající psychiatr či terapeut může jen stěží získat cennější inspiraci než souhrn životních zkušeností renomované kolegyně, která k celé problematice přistupuje velmi fundovaně, ale zároveň s pokorou a přiměřeným odstupem.


Budil Ivo T.: Spiritualismus a odvrácená strana přírody
399 Kč

322 Kč

Kniha v širším historickém kontextu přibližuje zrod, rozmach a úpadek spiritualistického hnutí, které přibližně od padesátých let devatenáctého století do dvacátých let dvacátého století významně ovlivnilo intelektuální a duchovní život Západu a usil


Evans Mike: Proč by křesťané měli podporovat Izrael
129 Kč

105 Kč

Mike Evans, jednička na žebříčku autorů New York Times, varuje pozemské národy, že Izrael je poslední hrází, zadržující islámský terorismus. Na stránky této dynamické knihy vtěsnal třicet let budování mostu mezi křesťany a národem Izraele.


Hlavinka Pavel: Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí
199 Kč

161 Kč

V monografické studii Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí jsou jednotlivé kapitoly vykresleny jako tematické portréty vybraných myslitelů, z nichž krystalizuje jasnější představa o tom, jak se etika jako filosofický obor konstitu


Hytych Roman: Smrt a nesmrtelnost
329 Kč

266 Kč

Dovedně žitá přítomnost přináší příjemnou budoucnost, tak lze jednou větou vyjádřit výsledek výzkumu sociálních reprezentací smrti u populací theravádových mnichů a jejich podpůrců na Srí Lance, který je v historii československé psychologie jedinečn


Ivereigh Austin: Papež reformátor
399 Kč

322 Kč

Ivereighova široce pojatá a propracovaná biografie papeže Františka odkrývá dříve nepopsané podrobnosti počátků ambiciózního programu tohoto netradičního papeže, a kam církev s tímto programem míří.


Jílek Petr J.: Spiritualita humanitární pomoci
199 Kč

161 Kč

Kniha předkládá návod, jak nejlépe a účinně propojit pomoc potřebným se společenstvími modlitby a kontemplace, jak se na naší životní cestě může prolínat teorie a praxe, jakým způsobem můžeme vkládat své nohy do Kristových stop se skloněním se k chud


Keller Timothy: Modlitba
299 Kč

242 Kč

Zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem

Světoznámý manhattanský kazatel Timothy Keller vysvětluje, co je křesťanská modlitba, jaké druhy modlitby existují, k čemu slouží a jak se má křesťan správně modlit.


Křišťan Alois: Počátky pastorální teologie v českých zemích
199 Kč

161 Kč

Kniha popisuje vznik pastorální teologie jako univerzitní disciplíny v kontextu tereziánsko-josefínských reforem. Popisuje okolnosti vzniku, myšlenkové pozadí a všímá si různé interpretace katolického osvícenství.


Kushi Michio a Aveline: Makrobiotické těhotenství a péče o novorozeně
379 Kč

306 Kč

Podrobná a fundovaná příručka postavená jak na hluboké znalosti fungování lidského organismu, jeho poruch a lékařských přístupů k jejich řešení, tak i na šesti tisících let tradice orientální medicíny, diagnostiky a energetického pojetí univerza.


Kázání na hoře
10 Kč

9 Kč

Ježíšovo horské kázání dle Matouše, kap. 5–7, překlad Bible – Slovo na cestu


Mander Rosemary: Těhotenství, porod a bolest
299 Kč

242 Kč

Emeritní profesorka porodnictví z Edinburghské univerzity Rosemary Manderová se v této knize zabývá těhotenstvím, porodem a šestinedělím a bolestí, jež všechna tato období provází, stejně jako bolestí, kterou může cítit plod a novorozené dítě.


Marsh Richard: Pohřbený zaživa
269 Kč

218 Kč

V květnu 2009 postihla Richarda Marshe, policistu z Napa Valley v Kalifornii, cévní mozková příhoda („mrtvice“), po které se stal obětí syndromu uzamčení (locked-in syndrome, ve francouzštině maladie de l’emmuré vivant, doslova „choroba zazdění zaživ


Mendelová Edita Miriam: Abba Dorotheos z Gazy
139 Kč

113 Kč

Starověký mnišský autor, Abba Dorotheos z Gazy (6. století), ve svých přednáškách, které se zachovaly pod názvem Duchovní poučení užitečná pro duši, velmi přístupnou a čtivou formou dává rady svým spolubratřím, žijícím v komunitě.


Metzner Ralph: Zelená psychologie
279 Kč

226 Kč

Ralph Metzner, Ph.D. (1936), je známý jako jeden z trojice amerických experimentálních vědců, kteří pracovali začátkem 60. let 20. století na Harvardově univerzitě na výzkumu psychedelických drog.


Miller Alice: Na počátku byla výchova
329 Kč

266 Kč

Kniha renomované švýcarské psycholožky se zabývá definicí reality raného dětství a nutností ještě jasněji demonstrovat rozdíl mezi pocity viny a smutkem.