Skřivánek František: Tušení obrysů křesťanství
250 Kč

202 Kč

Kniha je souborem statí na základní témata křesťanské víry z oblasti věrouky, biblistiky, morálky, liturgie a liturgického roku a duchovního života. Autor nezamýšlel své dílo jako systematickou příručku, ale jako podněty k zamyšlení.