Pokorný Petr, Heckel Ulrich,: Úvod do Nového zákona
998 Kč

839 Kč

Přehled jeho literatury a teologie. Další zpracování oblíbené učebnice kromě literárního úvodu pojednává teologii jednotlivých spisů a vrstev Nového zákona a přináší též náčrt celkové koncepce novozákonního kánonu.


De Voragine Jakub: Legenda Aurea
468 Kč

394 Kč

„Zlatá legenda“ (Legenda aurea) je vyvrcholením více než tisíciletého vývoje latinské legendy, tj. vyprávění o životě a zázračných skutcích svatých. Složil ji nejspíše koncem padesátých let 13.


Cohen Mark R.: Pod křížem a půlměsícem
398 Kč

335 Kč

Žili muslimové a židé ve středověku mírumilovně bok po boku v jakési mezináboženské utopii“? Nebo byli židé pod muslimskou nadvládou pronásledováni podobně jako v křesťanských zemích?


Sláma Petr: Nové teologie Starého zákona a dějiny
398 Kč

335 Kč

Od dob osvícenství je křesťanská B ible předmětem kritického zkoumání. Zatímco představitelé církví tuto kritiku zprvu spíše odmítali, snaží se ji biblisté na univerzitách zúročit kladně. V ýsledkem této snahy byl od konce 18.


Kropáček Luboš: Duchovní cesty islámu
388 Kč

326 Kč

V co věřili Arabové před Muhammadovým vystoupením? * Kdy se vlastně Muhammad narodil? * Proč měl celkem deset žen? * Jak vznikl Korán? * V čem spočívají zvláštnosti jeho stylu? * Čím se liší od bible? * Co rozdělilo sunnity a šíity?


Cajthamlová Kateřina: Abeceda moderního rodiče
348 Kč

293 Kč

Na základě zkušeností ze své terapeutické praxe přichází MUDr. Kateřina Cajthamlová s knihou o rodičovství, výchově, úloze rodiny i pravidlech důležitých pro zdravý základ lidských vztahů.


Hadot Pierre: Co je antická filosofie?
348 Kč

293 Kč

Význačný francouzský znalec antického myšlení představuje ve svém díle řeckou filosofii jako způsob život a a duchovní cvičení

Známý francouzský historik, filosof a filolog Pierre Hadot (1922–2010) se specializoval na antickou filosofii, helénismu


Honzák Radkin: Psychosomatická prvouka
348 Kč

293 Kč

Kniha významného českého psychiatra hledá odpověď na otázku vztahu lidského těla a lidské duše.

Psychosomatická prvouka Radkina Honzáka je výsledkem jeho padesátiletého hledání pravdy o zdraví a nemoci.


Kubáč Vladimír: Člověk před Boží tváří
348 Kč

293 Kč

Kniha přináší výběr prací Vladimíra Kubáče, profesora Starého zákona na Husitské teologické fakultě UK a jednoho z překladatelů Českého ekumenického překladu Bible. Editor Jiří Beneš shromáždil mnohé dnes obtížně dostupné Kubáčovy texty.


Schubert Kurt: Židovské náboženství v proměnách věků
328 Kč

276 Kč

Autor v této práci provází čtenáře izraelskými dějinami od jejich počátků až do našeho století a všímá si všech významných témat židovského náboženství, jakými jsou jediný Bůh, mocnosti zla, stvoření a člověk, mesianismus, eschatologie, náboženská fi


Heryán Ladislav: Země bez obzoru
299 Kč

252 Kč

O Bibli s oblíbeným knězem, salesiánem a milovníkem rockové hudby

Ladislav Heryán patří k výrazným osobnostem českého veřejného života.


Imbach Josef: Radost z Bible - Cesty k hlubšímu porozumění sv. Písmu
298 Kč

251 Kč

Přehled a výklad dnes užívaných metod výkladu Písma s názornými ukázkami

O Bibli řekl americký spisovatel William Faulkner, že je to „kniha lidského rodu“. Vystihl tak význam slovesného odkazu, který po tisíciletí promlouvá k lidem na celém světě.


Kung Hans: V co věřím
298 Kč

251 Kč

„A můžete mi teď upřímně povědět, v co vy osobně věříte?“ Taková nebo podobná otázka byla Hansi Küngovi, jak sám říká, během jeho dlouholetého teologického působení položena nesčetněkrát a v této knize na ni chce čtenářům odpovědět.


Oerter Wolf B.: Rukopisy z Nag Hammádí 3
298 Kč

251 Kč

Jak už se čtenáři mohli dozvědět z předešlých svazků „Rukopisů z Nag Hammádí“, byly v prosinci 1945 v blízkosti vesnice Nag Hammádí v horním Egyptě objeveny papyrové kodexy obsahující (jak dnes víme)52 koptsky psaných spisů.


Sokol Jan: Člověk jako osoba - Filosofická antropologie
298 Kč

251 Kč

Souhrn úvah k tématu filosofické antropologie

Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze.


Sokol Jan: Moc, peníze a právo
298 Kč

251 Kč

Přepracované vydání knihy Moc, peníze a právo je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl Jana Sokola, v nichž z různých aspektů zkoumá člověka a jeho život uvnitř společnosti, a řadí se tak po bok nedávno vydané publikace Etika, život, i


Tibetská kniha mrtvých
298 Kč

251 Kč

Základní dílo tibetského buddhismu, zejména buddhistické morálky a filosofie. Jeho vznik se datuje do 8. století n. l.


Sokol Jan: Etika, život, instituce
268 Kč

226 Kč

Výsledky moderní evoluční biologie naznačují, že mravnost v lidských společnostech není jen nějakou konvenční „nadstavbou“, nýbrž navazuje na podstatné rysy všeho živého a rozvíjí je specificky lidskou kulturou.


Vacek Václav: Pozvání k Večeři Páně
268 Kč

226 Kč

Omezování a potlačování svobodného života za minulého režimu zasáhlo nemalou měrou i život křesťanských církví. Proto se i památka Večeře Páně musela často slavit tajně a ve stísněných podmínkách.


Buber Martin: Extatická vyznání
258 Kč

217 Kč

Antologie niterných mystických zpovědí Ve svém raném díle se Martin Buber pokusil shromáždit zprávy o setkání člověka s Bohem, jež nalezl v duchovních textech celého světa.


Dobelli Rolf: Umění správného rozhodování
248 Kč

209 Kč

Praktická příručka pro všechny, kdo chtějí být úspěšní ve svém myšlení – rozhodování – jednání I když nelze dát jednoznačný návod na to, jak myslet a jednat správně, je možné identifikovat a odstranit to, co je zaručeně chybné a vede k jiným než zam


Fischerová Daniela: Pikantní astrologie
248 Kč

209 Kč

Znamení zvěrokruhu s důvtipem oblíbené spisovatelky Daniely Fischerové Chcete víc poznat své přátele a pobavit se na účet svých nepřátel? Chcete se o nich dozvědět něco, co vám astrologičtí lichotníci nikdy neřeknou?


Hoblík Jiří: Proroci, jejich slova a jejich svět
249 Kč

209 Kč

Přestože „proroci“ tvoří významnou část hebrejské bible a jejich knihy byly převzaty i do křesťanského kánonu, literatury věnované tomuto tématu je v našem prostředí poskrovnu.


Küng Hans: Žena v dějinách křesťanství
248 Kč

209 Kč

Vývoj postavení žen od období rané církve přes středověk, reformaci a protireformaci až po současnost

V době Ježíšova veřejného působení patřily ženy zcela přirozeně k volnému společenství jeho učedníků.


Papež František a jeho reforma církve
248 Kč

209 Kč

Nová orientace v reálné službě všem potřebným v duchu evangelia

Autor, v letech 1984–2008 profesor pastorální teologie na vídeňské univerzitě, charakterizuje nejprve v této knize papeže jako člověka.


Rejchrt Miloš: Dveře se otvírají
248 Kč

209 Kč

Miloš Rejchrt je muž mnoha profesí. Především sloužil řadu let jako evangelický farář. Později byl však také mluvčím Charty 77, objevil se jako herec ve filmu Žert, živil se jako topič v Národním muzeu, skládal písně a se skupinou Berani je i zpíval.


Sokol Jan: Naděje na neděli
248 Kč

209 Kč

Nová publikace přináší přes sedmdesát krátkých zamyšlení nad nejrůznějšími duchovními, ale i zcela aktuálními a „světskými“ tématy z pera oblíbeného českého autora, filosofa a vysokoškolského učitele.


Landsberg Paul Ludwig: Zkušenost smrti
238 Kč

199 Kč

Německý filosof P. L. Landsberg (1901–1944), žák a pokračovatel Maxe Schelera a profesor na univerzitě v Bonnu, byl jedním z prvních, kdo rozpoznal zrůdnost nacismu a začal proti němu také bojovat.