Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100017303707

BELINKA BELINKA TOPLASUR UV PLUS - kamenivá šedá 29, 0,75 l

BELINKA BELINKA TOPLASUR UV PLUS - kamenivá šedá 29, 0,75 l

2x

hodnoceno

60 %

spokojenost
Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Silnovrstvá lazura na dřevo s vosky. Celý popis
Produkt se již neprodává
341 Kč
Prodává Panter Color
Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.
341 Kč

Popis

Přednosti:
 • vysoce odolná lazura
 • vysoká vydatnost
 • vysoká ochrana proti povětrnosti a UV
 • obsahuje vosky
 • paropropustný film

Toplasur uv plus je vysoce odolná silnovrstvá lazura s paropropustným filmem pro dlouhodobou ochranu dřeva vystaveného silným povětrnostním vlivům, která dřevo dekoruje a zušlechťuje.

Používá se k povrchové ochraně všech druhů dřeva uvnitř i venku.

Zdůrazňuje strukturu dřeva a dává dřevu plný jemně lesklý konečný vzhled.

Díky vysoké viskozitě neskapává ze štětce.

Způsob nanášení štětcem, válečkem, stříkáním
Ředidlo bez ředění

Vlastnosti:

Zasychání (pro běžnou manipulaci) 6 – 10 hod
Vydatnost 16 m2/L – 25 m2/L
Identifikce nebezpečnosti:

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č.1272/2008.

Varování

Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace.

 • Obsahuje 2-butanon-oxim a bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakát. Může vyvolat alergickou reakci.
 • H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
 • H351 – Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Katalogový list
Bezpečnostní list