COLORLAK LUSONOL S1023 - Bezbarvý C0000, 0,9 l

Značka: COLORLAK Náš kód: 100004027086

Partnerský prodej

COLORLAK LUSONOL S1023 - Bezbarvý C0000, 0,9 l

Penetrační lazura s olejem. Celý popis

177

177 Kč včetně DPH

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Náš kód: 100004027086

Popis

Popis produktu

Přednosti:
 • Natře 2× více
 • obsahuje přírodní oleje
 • vysoká ochrana proti povětrnosti a UV
 • nízké náklady na 1m2

LUSONOL je určen pro matné ochranné penetrační nátěry dřeva vystaveného povětrnosti i k povrchové úpravě dřeva v interiéru.

LUSONOL zachovává dřevu jeho jedinečnou charakteristickou kresbu i strukturu.

Vysoký podíl přírodního oleje z lazury proniká hluboko do struktury dřeva a tím mu optimálním způsobem zajišťuje dlouhodobou ochranu. Lazura do dřeva ideálně vsákne (nevytváří lakovou vrstvu na povrchu) a tedy nepraská ani se neloupe a zaručuje mu vysokou paropropustnost – dřevo neomezeně dýchá.

Opravné nebo udržovací nátěry mají díky tomu nejjednodušší způsob přípravy podkladu i vlastní aplikace.

Kvalitní pigmenty poskytují lazuře vysokou odolnost proti vlivům povětrnosti a zejména vůči UV záření. Bezbarvé provedení C0000 se používá jako napouštědlo pod olejové a syntetické nátěrové hmoty, a není vhodné pro přímé použití v exteriéru.

Pro ochranu dřeva v exteriéru, nebo pro náročné plochy v interiéru (sklepy, prádelny apod.) doporučujeme dřevo nejdříve napustit fungicidním napouštědlem S1031 FUNGISTOP nebo řady LIGNOSTOP.

Díky unikátní receptuře s vysokým podílem přírodního oleje (sušiny) stačí v exteriéru pro důkladnou ochranu pouze 2 nátěry, oproti běžným 3 nátěrům! S LUSONOLEM tak ušetříte 33 – 50% svého času a celkových nákladů!!!

Způsob nanášení štětcem, válečkem, stříkáním
Ředidlo bez ředění

Vlastnosti:

Výtoková doba (Ford 2 mm) 40 s – 75 s
Zasychání (pro běžnou manipulaci) 24 hod
Stupeň lesku max. 25% (mat)
Identifikce nebezpečnosti:
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č.1272/2008.


Varování

Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace.

 • H226 – Hořlavá kapalina a páry.
 • H226 – Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 – Dráždí kůži.
 • H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • EUH 208 – Obsahuje butan-2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci.
Katalogový list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě

Parametry

Parametry produktu %1% %2%

Objem balení 0,9 l
Podkladový materiál Dřevo
Typ Penetrační lazura
Použití Interiér
Barevný odstín Bezbarvý C0000
Ochrana dřeva ANO
Druh Rozpouštědlový
Skupina odstínů Bezbarvé