Stockmeier Lerasept HD - profi dezinfekce na ruce s ochranou pokožky, 1000

Stockmeier Lerasept HD - profi dezinfekce na ruce s ochranou pokožky, 1000

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Alkoholový dezinfekční roztok na ruce. Má neutrální pH a speciální složky, které pečují o pokožku, působí proti ztrátě vlhkosti a mastnoty pokožky i při častém používání. Působí proti bakteriím, plísním a proti všem virům (také proti koronavirům) během 30 sekund. Šetrný k pokožce, s promašťováním. Celý popis
554 Kč
Cena je uvedena včetně DPH.
433 Kč
-21%
Partner: Brimi

Skladem u partnera 5+ kusů

3.11.2021 - 5.11.2021 při doručení na adresu
Možnosti doručení
 

Zboží partnera Brimi

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100023864267

Popis

Alkoholový dezinfekční roztok na ruce

Kapalný alkoholový dezinfekční prostředek na ruce se látkami na promaštění, šetří ruce a udržuje je hebké i při časté aplikaci. Má široké spektrum účinků a působí baktericidně, fungicidně a plně virucidně. Dezinfekce je účinná také proti koronavirům. Použití neředěné rozetřít 3 ml Lerasept® HD během 30 sekund na obě ruce. Rychlá účinnost, velmi dobrý mikrobiocidní účinek, šetrný k pokožce se systémem zpětného promašťování, rychle se odpařující.

Lerasept® HD je kapalný alkoholový dezinfekční prostředek na ruce. Lerasept® HD obsahuje kosmetické složky a systém zpětného promašťování, který šetří ruce a udržuje je hebké i při časté aplikaci.

Lerasept® HD disponuje se svými alkoholovými složkami širokým spektrem účinků a působí baktericidně, fungicidně a plně virucidně.

Lerasept® HD je dermatologicky testovaný nezávislým institutem a je hodnocený jako zvláště příznivý pro pokožku.

  • rychlá účinnost velmi dobrý mikrobiocidní účinek
  • šetrný k pokožce se systémem zpětného promašťování
  • rychle se odpařující

Koncentrace: nezředěný

K hygienické dezinfekci rukou se po částech rozetřou 3 ml Lerasept® HD během 30 sekund na obě ruce. Udržujte ruce během dezinfekce s výrobkem vlhké.

Forma: kapalná

Hustota: cca 0,87 g/cm³

Hodnota pH (10 g/l): 3,8 (OECD 122) 

Varování Obsahuje propan-1-ol, ethanol (64 g/100 g), n-propanol (8 g/100 g). Varování. H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. P280 Používejte ochranný oděv / ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve yplachování.P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93. Používejte biocidy bezpečně, přečtěte si bezpečnostní list.