10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny

Informace pro zákazníky využívající službu MALL až k Vám

Společnost Internet Mall, a.s., se sídlem U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, IČ: 26204967, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 8501, jako prodávající, tímto informuje kupujícího (ve smyslu Obchodních podmínek společnosti Internet Mall, a.s.) o některých podmínkách využití služby MALL až k Vám.

Služba MALL až k Vám je poskytovaná třetí stranou, společností DoDo Czech s.r.o., IČ: 24128848 se sídlem Praha 4, Pod Vrstevnici 1760/23, 140 00, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181207. Práva a povinnosti kupujícího při využití služby MALL až k Vám se řídí Podmínkami poskytování služby DoDo.

Při využití služby MALL až k Vám kupující souhlasí s předáním svých osobních údajů společnosti DoDo Czech s.r.o., a to v rozsahu nutném pro poskytnutí služby.

Služba MALL až k Vám může být využita pro doručení následujících zásilek:

 • Zásilky do souhrnné výše objednávky Kč 15 000,-; a současně
 • Zásilky menších rozměrů; a současně
 • Zásilky doručené na pobočky:
  • MALL.CZ Praha 5 – Nové Butovice
  • MALL.CZ Praha 5 – Smíchov
  • MALL.CZ Praha 7 – Holešovice
  • MALL.CZ Praha 4 – Krč

Převzetí zboží na pobočce kurýrem společnosti DoDo Czech s.r.o. je společností Internet Mall, a.s. považováno za převzetí zákazníkem. Proto všechny zákonné lhůty i lhůty dle Obchodních podmínek společnosti Internet Mall, a.s., jejichž začátek se váže k okamžiku převzetí zboží, začínají běžet od převzetí zboží kurýrem společnosti DoDo Czech s.r.o.

Zboží, jehož kupní cena nebyla zaplacena kupujícím předem, bude na pobočce společnosti Internet Mall, a.s. zaplaceno kurýrem společnosti DoDo Czech s.r.o., přičemž společnost Internet Mall, a.s. považuje tuto úhradu za úhradu učiněnou kupujícím. Vyrovnání mezi kupujícím a společností DoDo Czech s.r.o. proběhne vždy při předání zboží kupujícímu, a to buď v hotovosti nebo prostřednictvím platby platební kartou.

Společnost Internet Mall, a.s. neodpovídá kupujícímu za jakoukoliv újmu či náhradu bezdůvodného obohacení vzniklého kupujícímu v souvislosti s využitím služby MALL až k Vám.

Podmínky poskytování služby DoDo