BELINKA BELINKA BASE - bezbarvá, 2,5 l

BELINKA BELINKA BASE - bezbarvá, 2,5 l

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Impregnační biocidní transparentní nátěr pro ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu, plísním a zamodrání. Celý popis
Produkt se již neprodává
896 Kč
Prodává Panter Color
Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.
896 Kč

Popis

Přednosti:
  • ochrana proti plísním
  • ochrana proti zamodrání
  • ochrana proti dřevokaznému hmyzu

Base je moderní prostředek na bázi rozpouštědel pro preventivní ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu, plísním a zamodrání.

Používá se jako základový nebo spodní nátěr a impregnační činidlo pro všechny typy dřeva, které jsou ohroženy biologickými škůdci.

Penetruje do dřeva a vytvoří v něm vrstvu, která je toxická pro plísně a dřevokazný hmyz.

Způsob nanášení štetcem, válečkem, máčením
Ředidlo bez ředění

Vlastnosti:

Zasychání (pro běžnou manipulaci) 8 – 12 hod
Vydatnost 6 m2/L – 7 m2/L
Identifikce nebezpečnosti:
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č.1272/2008.


Varování

Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace.

  • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208 Obsahuje 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, permetrin(ISO). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Katalogový list
Bezpečnostní list