Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
0
měsíčně
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 22327852

Castrol Edge Titanium FST A5/B5 0W-30 4 l

Castrol Edge Titanium FST A5/B5 0W-30 4 l

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Řada motorových olejů Edge je vrcholem nabídky značky Castrol. která díky své více jak 100 leté historii patří ke špičce na trhu motorových olejů a přímo spolupracuje s konstruktéry motorů. Celý popis
Produkt se již neprodává
981 Kč
Zboží od: Autodíly DOHRA
Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.
981 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Popis

Pokroky v technologiích motorů vedly ke zvýšení výkonu a účinnosti, což znamená, že motory pracují tvrději a pod vyššími tlaky, než kdykoli dříve.

Jediné, co zabraňuje vzájemnému kontaktu kovových součástí motoru, je olej, který proto musí být silný a zůstat také silný.

Castrol EDGE je naše nejsilnější a nejpokročilejší řada motorových olejů.

Technologie TITANIUM FST™ zdvojnásobuje pevnost mazacího filmu, zabraňuje porušení olejové vrstvy a snižuje tření.

Olej Castrol EDGE s technologií TITANIUM FST™: pomáhá vašemu motoru dosáhnout nejlepšího výkonu.

POUŽITÍ

Olej Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 je vhodný pro použití v automobilových, benzínových a dieselových motorech, kde výrobce doporučuje mazivo podle specifikací ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF typu 0W-30.

VÝHODY

Olej Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 vám dává důvěru, s níž můžete žádat maximální výkon i od nejnovějších motorů s účinnými technologiemi, které vyžadují oleje s nejnižší viskozitou a s prodlouženými intervaly výměny. Maximalizuje krátkodobý i dlouhodobý výkon motoru Snižuje usazeniny v motoru a tím pomáhá maximalizovat jeho odezvu Přináší vynikající úroveň ochrany při nejrůznějších jízdních podmínkách a teplotách Zachovává si maximální výkon i pod tlakem Nezávisle bylo prokázáno, že zlepšuje účinnost motoru Vynikající účinnost i při nižších teplotách

INFORMACE O VÝROBCI

Castrol je britská ropná společnost, která prodává průmyslová a automobilová maziva a nabízí širokou škálu olejů, maziva podobných produktů pro většinu aplikací mazání. Značka Castrol je tu od toho, aby posloužila každému řidiči, motocyklistovi a průmyslovému odvětví na této

planetě.

NÁVOD

1. Připravte vůz

2. Odšroubujte víčko olejové nádrže

3. Najděte výpustní olejovou zátku

4. Umístěte nádobu

5. Vypusťte starý olej

6. Najděte olejový filtr

7. Odstraňte starý olejový filtr

8. Připravte nový filtr

9. Instalujte nový filtr

10. Nalijte olej

11. Zkontrolujte, zda je hladinasprávná

12. Ukliďte

13. Řádně zlikvidujte vyjetý olej a filtr

SLOŽENÍ

Mazací olej se skládá ze dvou základních částí – základového oleje (base oil) a výkonnostní směsi přísad (package additive). Protože mazací nároky spalovacího motoru jsou natolik specifické, samotný základový olej je nemůže splnit (a ani to není snahou). Do oleje se přidávají v určitém množství přísady, tzv. aditiva, které určují a upravují jeho vlastnosti.

NEBEZPEČNOST

zdraví škodlivé látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Hořlavá kapalina, nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí. Inhalace olejové mlhy může podráždit dýchací cesty.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

PRVNÍ POMOC

Při vdechnutí – Postižený se přemístí na čerstvý vzduch nebo dobře větrané místo, udržuje se v teple a v klidu, nenechává se bez dozoru. Okamžitě se přivolá lékařská pomoc.

Při požití – Vyjme se zubní protéza, pokud je u postiženého přítomna. Ústa se vypláchnou vodou, nikdy nevyvolávejte zvracení, aby produkt nemohl vniknout do plic. Vyhledejte okamžitě lékaře. Pokud by nastalo zvracení, držte hlavu nízko tak, aby zvratky nemohly proniknout do plic vdechnutím. Jakmile zvracení přestane, uložte postiženého do stabilizované polohy s nohama mírně vyvýšenýma. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí – Zkontroluje se přítomnost kontaktních čoček, pokud je postižený má nasazeny, tak je vyjměte. Oči vymývat dostatečným množstvím vody (pokud možno vlažné vody) po dobu minimálně 15 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékaře.

Při poleptání – Oděv a obuv zasažené přípravkem okamžitě vysvlékněte a vyzujte. Zasažená oblast se důkladně omyje vodou a mýdlem a ošetří vhodným krémem. V případě, že nastane podráždění, otok nebo zarudnutí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminované oblečení znovu vyperte před dalším použitím.