ČSN EN 71-1

ČSN EN 71–1 Norma posuzuje bezpečnost hraček určených dětem mladších 14 let. U dětských koloběžek mimo jiné prověřuje správnou funkčnost brzd a řídítek, pevnost a bezpečnost konstrukce, definuje bezpečnou velikost kol, velikost brzdných páček, atd. Zkoumá, zda výrobek nemá nechráněné ostré hrany či nebezpečné výstupky. Norma také specifikuje informace, které musí uživateli poskytnout výrobce, aby minimalizoval rizika spojená s užíváním výrobku.