ABS plast

  • je tuhý, pevný a přitom houževnatý a to i při snížené teplotě
  • snáší střídnání teplot
  • elektroizolační vlastnosti jsou horší, je mírně navlhavý
  • jen málo se nabíjí statickou elektřinou
  • zdravotně nezávadný
  • odolává kyselinám, zásadám, olejům, tukům, některým uhlovodíkům, neodolává však chlorovaným a aromatickým uhlovodíkům, esterům a ketonům